Friday, July 4, 2008

REKA BENTUK KREATIF SEBUAH MAJALAH


Semasa belajar dalam bidang komunikasi massa di sebuah institut pengajian tinggi dulu, antara subjek yang saya gemari ialah copy editing. Antara perkara yang dipelajari termasuk bagaimana cara mereka cipta sebuah iklan dan muka majalah.

Elemen yang dipaparkan dalam sesuatu gambar dapat merangsang minat pembaca untuk melekat dan mengetahui isi kandungannya.

Seseorang 'copy editor' memerlukan pengetahuan yang luas disamping penguasaan bahasa yang tinggi. Selain itu profesion ini memerlukan seseorang itu mahir berfikiran secara kreatif, berdiplomasi dan berupaya bekerja dalam pelbagai tekanan.

Majalah bulanan yang saya perolehi setiap bulan ini antara beberapa majalah yang tidak kering dengan pelbagai idea bagi menghiasi muka depannya.

No comments: