Wednesday, October 28, 2009

BARAH TIDAK PERLUKAN UBAT KLINIKAL

BARAH adalah penyakit yang akan terus merebak dan memberi ancaman jika puncanya tidak dihapuskan. Namun barah juga tidak memberi erti secara literalnya sebagai penyakit yang memerlukan ubat klinikal.

Dalam kontak organisasi, kewujudan kakitangan yang dianggap barah juga akan mencetuskan situasi tidak sihat. Maka akan berlakulah masalah yang tidak berkesudahan - dengki mendengki, iri hati dan menganggap diri sendiri lebih baik daripada yang lain, jesteru tidak boleh disentuh.

Barah ini akan menganggap kemerosotan prestasinya - sering datang lewat, tidak tumpu kepada tugas dan MIA sebagai berpunca daripada masalah orang lain. Situasi itu jika tidak dibendung akan menjejaskan prestasi organisasi itu secara keseluruhan.

Ubat untuk mengurangkan serangan barah itu boleh diaplikasikan dengan pelbagai cara termasuk nasihat, amaran dan surat tunjuk sebab, namun ia tidak berkesan untuk jangka panjang.

Langkah yang paling efektif, mengeluarkan kakitangan yang menjadi barah atau duri dalam daging.

Renungan : Orang yang berjaya adalah mereka yang menggunakan masalah yang dihadapi sebagai peluang.

No comments: