Friday, February 20, 2009

SET BERITA MAYA (VIRTUAL NEWS SET)

Teknologi semakin berubah dan maju. Sejajar perkembangan itu penampilan persembahan berita TV turut maju. Penggunaan Set Berita Maya (virtual set) secara jangka panjang memberikan pulangan yang berbaloi. Namun jika penggunaannya terhad dan hasil kreativitinya jumud, kewujudannya tidak ke mana. Jadilah ia Gajah Putih.

Antara stesen TV di Malaysia yang telah menggunakan kaedah ini ialah NTV7 yang mempersembahankan beritanya, termasuk edisi7 dan 7edition. Majalah3 yang disiarkan di TV3 turut berkongsi menggunakannya.

Selepas ini, mungkinkah sebuah lagi stesen TV daripada kumpulan yang sama, akan turut berkongsi menggunakan set seumpama ini di dalam program beritanya?

No comments: