Friday, March 19, 2010

Membongkar identiti ajaran "jemaah tabligh"

Assalammualaikum...
Saya memohon kerjasama daripada pihak Tuan untuk mendedahkan identiti "jemaah tabligh" yang sebenar kerana sudah tiba masanya untuk kita sama-sama menyelamatkan akidah umat Islam dan mempertahankan agama suci kita ini iaitu agama Islam.

Bagi tujuan ini, saya melakukan pendedahan ini atas nama ALLAH demi membuktikan kecintaan saya yang sangat mendalam terhadap ALLAH S.W.T dan Nabi Muhammad S.A.W. serta agama Islam.

Saya merupakan "bekas" isteri salah seorang jemaah tabligh. Di sini saya nyatakan sejarah dan kebatilan-kebatilan dalam ajaran jemaah tabligh daripada sumber-sumber yang sahih dan pengalaman saya sendiri.

Diharapkan dengan pendedahan ini dapat membantu pihak berkuasa terutamanya pihak JAKIM untuk membuat siasatan selanjutnya. Pendedahan ini juga dapat merungkai kes "Shamsuddin Ajaib" di mana ia membuktikan sememangnya ajaran jemaah tabligh adalah sesat lagi menyesatkan.

Ajaran mereka bukan berlandaskan akidah "Ahli Sunnah Wal Jamaah" sebaliknya kepada tarikat-tarikat tertentu. Untuk pengetahuan pihak Tuan, Majlis Ulama Indonesi (MUI) telah pun memfatwakan ajaran tabligh ini sebagai "AJARAN SESAT". Di bawah ini saya nyatakan mengenainya. Selamat membaca dan menilai serta bertindak! Terima Kasih.
Laiba Bidadari Syurga [laiba_bidadarisyurga99@yahoo.com]

KENALI JAMAAH / JEMAAH TABLIGH = KELOMPOK TANPA ILMU / SEMANGAT DAKWAH TANPA ILMU
1. SEJARAH

- Menurut Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdat, Jama’ah Tabligh termasuk ahlul bid’ah dan firqah sesat yang menyesatkan dari firqah-firqah shufiyyah. Firqah tabligh ini terbit dari India yang didirikan oleh seorang sufi tulen bernama Muhammad Ilyas. Kemudian firqah sesat ini mulai mengembangkan ajarannya dan masuk ke negeri-negeri Islam seperti Indonesia, Malaysia dan lain-lain.
- Menurut Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad hafidhahullah pula, Jama’ah Tabligh merupakan manhaj (prinsip) yang bid’ah dan berasal dari Delhi, India dan bukan dari Makkah atau Madinah. Yakni seperti yang telah diketahui bahawa di sana penuh dengan khurafat, bid’ah dan syirik walau di sana juga banyak Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, seperti jama’ah ahlul hadits, yang mereka adalah sebaik-baik manusia di sana. Tetapi Tabligh ini keluar dari sana melalui buatan para pemimpin mereka yang ahli bid’ah dan tarekat sufi yang menyimpang dalam aqidah. Maka kelompok ini adalah kelompok bid’ah dan muhdats. Di antara mereka ada Sufi dan Asy’ari yang jelas-jelas bukan berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam aqidah dan manhaj mereka. Dan yang selamat adalah orang yang mengikuti manhaj salaf (ahlus sunnah wal jama’ah) dan yang berjalan di atas jalan mereka.” (Dari kaset dan kitab Al Qaulul Baligh) ** Sejarah berdirinya jama’ah tabligh dan tokoh-tokohnya.
- Jama’ah ini didirikan oleh Syaikh Muhammad Ilyas Kandahlawi. Ia dilahirkan di Kandahlah sebuah desa di Saharnapur India. Mula-mula ia menuntut ilmu di desanya kemudian pindah ke Delhi sampai berhasil menyelesaikan pelajarannya di sekolah Deoband. Sekolah ini merupakan sekolah terbesar untuk pengikut Imam Hanafi di anak benua India yang didirikan pada tahun 1283 H/1867 M.
- Syaikh Muhammad Ilyas Kandahlawi merupakan pendiri/pengasas jama’ah Tabligh dan merupakan amir pertamanya. Pertama kali ia mengajar kepada abang kandungnya, Syaikh Muhammad Yahya yang merupakan seorang guru di Madrasah Mazhahir al-Ulum Saharnapur. - Syaikh Rasyid Ahmad Kankuhi pula dibai’at menjadi anggota jama’ah tabligh pada tahun 1315 H oleh Syaikh Muhammad Ilyas. Kemudian ia memperbaharui bai’atnya kepada Syaikh Khalil Ahmad Saharnapuri. Syaikh ini mempunyai hubungan dekat dengan Syaikh Abdurrahim Ra’i Fauri dan banyak menimba ilmu dan pendidikan darinya. Ia juga berguru kepada Syaikh Asraf Ali al-Tahanawi yang bergelar Hakim Ummat dan kepada Syaikh Muhammad Hasan yang merupakan salah seorang tokoh ulama Madrasah Deoband dan pemimpin Jama’ah Tabligh.
- Teman-teman dekat Syaikh Muhammad Ilyas Kandahlawi antara lain ialah:
• Syaikh Abdurrahim Syah Deoband al-Tablighi yang menghabiskan waktunya untuk urusan tabligh bersama-sama Syaikh Muhammad Ilyas Kandahlawi.
• Syaikh Ihtisyam Kandahlawi yang menikah dengan saudara perempuan Syaikh Muhammad Ilyas. Beliaulah orang kepercayaan khusus Syaikh Muhammad Ilyas. Ia menghabiskan usianya untuk memimpin Jama’ah dan mendampingi Syaikh Muhammad Ilyas.
• Syaikh Abu al-Hasan Ali r.a. al-Hasani al-Nadawi Direktur Dar. Beliau adalah seorang penulis Islam besar dan mempunyai hubungan kuat dengan jama’ah.
- Selepas kematian Syaikh Muhammad Ilyas Kandahlawi, kepemimpinan Jama’ah ini diteruskan oleh puteranya Syaikh Muhammad Yusuf Kandahlawi . Ia dilahirkan di Delhi. Ia sering merantau untuk mencari ilmu dan menyebarkan dakwah. Berkali-kali ia mengunjungi Saudi Arabia menunaikan haji dan ke Pakistan. Beliau wafat di Lahore dan jenazahnya dimakamkan di samping orang tuanya di Nidzammudin, Delhi, India.
- Kitabnya yang terkenal ialah Amani Akhbar berupa komentar kitab Ma’ani antara lain-Atsar karya Syaikh Thahawi dan Hayat al-Shahabah. Beliau meninggalkan seorang putera yang mengikuti jejak dan langkahnya yaitu Syaikh Muhammad Harun. Teman-teman rapat Syaikh Muhammad Yusuf Kandahlawi dalam Jama’ah ini pula ialah:
• Syaikh Zakariya Kandahlawi yang merupakan sepupu Syaikh Muhammad Yusuf dan juga adik iparnya. Ia adalah ahli hadits dan Musyrif tertinggi Jama’ah Tabligh.
• Syaikh Muhammad Yusuf Banuri, yang merupakan pengetua sekolah Arab di New Town Karachi, ia juga ahli hadits bagi majalah bulanan berbahasa Urdu dan salah seorang tokoh ulama Deoband dan Jama’ah Tabligh.
• Maulana Ghulam Ghauts Hazardi, salah seorang tokoh ulama Jama’ah Tabligh yang menjadi anggota parlimen pusat.
• Mufti Muhammad Syafi’i Hanafi yang merupakan mufti agung Pakistan. Pernah menjadi pengetua sekolah Dar al-Ulum Landhi Karachi dan pengganti Asyraf Ali Tahnawi serta sebagai tokoh jama’ah terkemuka.
• Syaikh Manzhur Ahmad Nu’mani termasuk barisan ulama besar jama’ah pengikut Syaikh Zakariya kawan akrab Ustadz Abu al-Hasan al-Nadawi dan termasuk tokoh ulama Deoband.
- Amir jama’ah yang ketiga ialah In’am Hasan sampai sekarang. Jawatan ini dia pegang sejak Syaikh Muhammad Yusuf. Beliau adalah teman akrab Syaikh Muhammad Yusuf ketika sama-sama belajar. Usia mereka saling berdekatan. Keduanya sangat dekat dalam dakwah dan pergerakan.
- Para pendampingnya antara lain
• Syaikh Muhammad Umar Bannaburi yg menjadi penasihat khususnya.
• Syaikh Muhammad Baasyir pemimpin Jama’ah Tabligh Pakistan yang berpusat di Roywand pinggiran kota Karachi.
• Syaikh Abdulwahhab salah seorang tokoh Jama’ah Tabligh di pejabat pusat di Pakistan.

Jamaah ini dibangun di atas empat jenis tarekat sufi : Jistiyah, Qadiriyah, Sahrawardiyah, dan Naqsyabandiyah. Di atas empat tarekat sufi inilah In'am Hasan membai’at para pengikutnya yang telah dianggap sesuai untuk dibai’at. Dari sini telah nampak jamaah tabligh tidaklah mendasarkan pemahamannya kepada pemahaman Salaf As Shalih sebagai dasar pemahamannya pasti sesat. Firqah tabligh ini dibina atas dasar kejahilan yang dalam dan meluas yang diawali oleh pengasasnya, pengganti-penggantinya, amir-amirnya, tokoh-tokohnya, syaikh–syaikhnya (gurunya), murid-muridnya dan istimewa pengikut-pengikutnya dari orang-orang awam. Kejahilan mereka terhadap Islam ialah mereka hanya melihat Islam dari satu bahagian dan tidak secara keseluruhan sebagaimana yang Allah perintahkan di mana Allah berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam (ajaran) Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Al-Baqarah 208).

Kerosakan aqidah mereka dipenuhi dengan kesyirikan yang berdiri di atas manhaj shufiyyah. Ibadah mereka sangat jauh dari Sunnah. Akhlak dan adab mereka yang dibuat-buat sangat jauh dari akhlak Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (s.a.w) dan para sahabat. Mereka sangat fakir dan miskin dari ilmu kerana mereka sangat menjauhi ilmu. Kebencian dan kedengkian mereka yang sangat dalam kepada imam-imam Ahlus Sunnah Wal Jama’ah seperti Syaikhul Islam: Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab dan lain-lain. Bahkan salah seorang amir dari firqah tabligh ini pernah berkata dengan sangat marah sekali,
“Kalau seandainya aku mempunyai kekuatan sedikit saja, pasti akan aku bakar kitab-kitab Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Wahab. Dan aku tidak akan tinggalkan sedikitpun juga dari kitab-kitab mereka yang ada di permukaan bumi ini.”
(Dari kitab Al-Qaulul Baligh hal. 44-45 oleh Syaikh Hamud bin Abdullah bin Hamud At Tuwaijiriy. Alangkah besarnya kebencian dan permusuhan mereka terhadap pembela-pembela Sunnah.

2. KEBATILAN / BID’AH-BID’AH JAMA’ AH TABLIGH

1. Dasar-dasar yang menjadi asas dakwah ajaran ini

- Di antara bid’ah-bid’ah Jama’ah Tabligh ialah “ushul sit-tah “(dasar yang enam) yang menjadi asas dakwah mereka yaitu:

Pertama: Kalimat Thayyibah.

Iaitu dua kalimah syahadat:“Ashadu allaa ilaaha illallah wa asy hadu anna muhammadar rasulullah”. Yang mereka maksudkan hanya terbatas pada tauhid rububiyyah, yaitu mengesakan Allah di dalam penciptaan-Nya, kekuasaan-Nya, pengaturan-Nya dan lain-lain yang dimasukkan ke dalam tauhid rububiyyah.

Tauhid inilah yang mereka amalkan dan menjadi dasar di dalam dakwah mereka. Adapun tauhid uluhiyyah atau tauhid ubudiyyah (iaitu mengesakan Allah di dalam beribadah kepada-Nya) dan tauhid Asma was sifat (mengesakan Allah di dalam nama dan sifat-Nya tanpa takwil) tidak ada pada mereka baik secara ilmu maupun amal dan dakwah. Oleh kerana itu mereka membatasi berhala istimewa pada zaman ini, hanya kepada lima macam berhala iaitu:
1. Berhala yang pertama iaitu: Berusaha mencari rezeki dengan menjalani sebab-sebabnya seperti berdagang atau membuka kedai dan lain-lain dari jalan yang halal.Inilah yang dikatakan berhala oleh jama’ah tabligh. Kerana ia akan melalaikan manusia dari kewajipan Agama kecuali kalau mereka khuruj (keluar di jalan Allah menurut istilah firqah tabligh) bersama jama’ah tabilgh!?Ini bertentangan dengan hadis Nabi s.a.w.

• Rasulullah s.a.w bersabda: “Bukanlah orang yang paling baik di antara kamu yang meninggalkan dunianya kerana akhiratnya, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya kerana dunianya. Sebab dunia itu akan dapat menyampaikan kamu kepada akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban bagi manusia lain.” (H.R. Ibnu Asakir)
• Rasulullah s.a.w bersabda: “Jangan kamu mencari rezeki dengan duduk sahaja sambil berkata: “Ya Allah, berikanlah aku rezeki”, padahal ia mengetahui bahawa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Bahawasanya Allah memberi rezeki kepada manusia, sebahagian mereka dari sebahagian yang lain.”

“Dan Umar bin Khattab membacakan firman Allah, “Maka apabila kamu selesai solat, bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari rezeki dari Allah, dan selalulah engkau ingat akan Allah (peraturan-peraturan Allah), semoga kamu berbahagia”. (H.R.Umar bin Khattab)
2. Berhala yang kedua iaitu: Keluarga dan teman. Kerana mereka pun melalaikan manusia dari menegakkan kewajiban kecuali kalau mereka khuruj bersama jama’ah tabligh!?- pengalaman saya selalu kena tinggal suami dan cerita2 isteri-isteri karkun.

3. Berhala yang ketiga iaitu: Nafsu ammaara bissuu’ (nafsu yang memerintah berbuat kejahatan)Kerana menurut mereka nafsu amarah ini menghalangi manusia dari berbuat kebaikan dari jalan Allah seperti khuruj bersama jama’ah tabligh. Jama’ah tabligh adalah ahlul bid’ah, jahil dan sesat bersama khuruj bid’ah mereka, maka merekalah yang lebih berhak mengikut nafsu amarah. Ada pun orang yang menyalahi jamaah tabligh dan berpaling dari mereka serta memperingati manusia dari bid’ahnya firqah tabligh, maka diharapkan orang tersebut jiwanya thayyibah (baik) karena dia mengajak manusia pada kebaikan dan melarang dari kejahatan dan pelakunya.

4. Berhala yang keempat iaitu: Hawa nafsuKerana menurut jama’ah tabligh hawa nafsu ini akan menghalangi manusia dari kebaikan seperti khuruj bersama mereka.Sesungguhnya jama’ah tablighlah yang lebih berhak dikatakan sebagai pengikut-pengikut hawa nafsu kerana mereka termasuk ahlul bid’ah. Sedangkan ahlul bid’ah adalah orang mengikut hawa nafsu oleh kerana itu Ulama kita menamakannya ahlul ahwaa’. Di antara bukti bahawa jama’ah tabligh pengikut hawa nafsu ialah mereka membai’at manusia atas dasar beberapa tarikat sufiyyah sebagaimana akan datang penjelasannya.
• Firman ALLAH S.W.T: “Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak manusia kepada kejahatan.” (Yusuf: 53)
5. Berhala yang kelima iaitu: SyaitanYang terakhir ini menurut jemaah tabligh sangat besar menghalangi manusia dari kebaikan seperti khuruj bersama jamaah tabligh Pada hakikatnya jama’ah tablighlah yang dihalangi oleh syaitan dari kebaikan yang sangat besar iaitu mengikut sunnah Nabi Sahallallahu ‘alaihi wa sallam dan diperintahkan oleh syaitan untuk mengerjakan kejahatan yang sangat besar iaitu bid’ah. Kerana bid’ah lebih dicintai iblis dari maksiat dan sangat dibenci oleh Allah dan RasulNya. Sedangkan jama’ah tabligh tergolong bersama dengan ahlul bid’ah yang mengikut sunnah sufiyyah.
• Firman ALLAH S.W.T: “Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat, (tentang syaitan), telah ditetapkan bahawa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya, dan membawanya ke azab neraka”. (Al-Hajj: 3-4)
Kedua : Sembahyang Khusyu’ Khudu’ (Solat lima waktu, solat jumaat, solat jama’ah di masjid, solat yang khusyu’, solat pada shaf yang pertama, memperbanyak solat-solat sunat dan lain-lain yang pada hakikatnya amal-amal di atas diwajibkan dan sangat disukai di dalam agama. Akan tetapi, jama’ah tabligh telah melalaikan beberapa kewajiban untuk menegakkan amal-amal di atas di antaranya:
i) IlmuMereka beramal dengan kebodohan tanpa ilmu kecuali ilmu fadhail (keutamaan–keutamaan amal) sebagaimana akan datang keterangannya pada dasar yang ketiga.
ii) Mengikut Sunnah.Mereka meninggalkan mengikut Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam dengan berpegang kepada bid’ah, taqlid dan ta’ashshub madzhabiyyah. iii) Melalaikan mempelajari rukun-rukun, kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum dari amal-amal di atas. Oleh kerana itu, kita lihat mereka tidak mengerti cara solat Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masjid, maka mereka mengajak ke masjid-masjid tempat mereka berkumpul (bukan untuk mengikut pelajaran diaturkan oleh masjid) .
Ketiga : Ilmu.
Yang mereka maksudkan dengan ilmu ialah:
i) Ilmu fadhail iaitu ilmu tentang mempelajari keutamaan –keutamaan amal menurut mereka. Adapun ilmu tauhid dan ahkaam (hukum-hukum) dan masalah-masalah fiqhiyyah (fiqih) dan ilmu berdasarkan dalil-dalil Al-Kitab dan as-Sunnah, mereka sangat jauh sekali dan melarangnya serta memeranginya.ii) Ilmu tentang rukun iman dan Islam. Akan tetapi mereka mempelajarinya atas dasar tarikat-tarikat sufiyyah, khurafat-khurafat, hikayat-hikayat yang batil dan ta’ashshub madzhabiyyah.
Keempat: Memuliakan atau menghormati kaum muslimin.
Menurut firqah tabligh setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat “Laa Ilaaha Illallah wa Muhammadarrasullah ”, maka wajib bagi kita memuliakan dan menghormatinya meskipun orang tersebut telah mengerjakan sebesar-besar dosa besar seperti syirik. Menurut mereka: “Kami tidak membenci pelaku maksiat akan tetapi yang kami benci adalah maksiatnya!!”. Di dalam dasar yang keempat ini mereka sangat berlebihan menghormati atau memuliakan kaum muslimin dengan meninggalkan nahi mungkar dan nasihat dengan cara yang dibuat-dibuat.
Kelima: Mengikhlaskan niat agar supaya jauh dari riya’ dan sum’ah (memperdengarkan amal kebaikan). Akan tetapi mereka meninggalkan Sunnah dan mengikuti cara-cara ikhlas di dalam tashawwuf.
Keenam : Khuruj (Dakwah dan tabligh)
Menurut jama’ah tabligh makna khuruj keluar di jalan Allah iaitu berdakwah, merupakan jihad yang paling besar. Mereka membatasi makna dakwah hanya dengan khuruj berjemaah bersama mereka selama tiga hari dan seterusnya. Khuruj ini mempunyai kedudukan dan keutamaan yang besar di dalam bid’ah mereka melebihi solat, sedekah, puasa dan haji dan lain-lain.
Keutamaan khuruj ini pernah penulis ini dengar secara langsung dari salah seorang amir mereka di Pekanbaru pada tahun 1995 di Masjid Agung An Nur selepas Solat Mahgrib. Ketika amir itu telah selesai dari ceramah bid’ahnya dan mengajak kaum muslimin mengerjakan bid’ah yang lain iaitu khuruj, saya tanyakan mana dalilnya dari Al-Kitab dan Sunnah tentang keutamaan khuruj yang saudara katakan tadi? Amir itu sangat terkejut dan mengingkari apa yang telah dia katakan di atas. Kemudian saya meminta kepada jemaah tabligh yang hadir di masjid itu untuk menjadi saksi bahawa amir mereka betul-betul telah mengucapkannya. Besar harapan saya bahawa mereka akan membenarkan apa yang saya katakan dan menjadi saksi di dalam kebenaran bukan menjadi saksi palsu. Akan tetapi harapan saya hilang ketika mereka semuanya mengingkari saya dan membenarkan amir mereka. Tidak ada saksi bagi saya kecuali Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat kemudian seorang ikhwan kita yang duduk disamping saya. Lalu saya pun meninggalkan masjid sambil berkata bahawa mereka ini semuanya pembohong !.
Aqidah dan amalan khuruj ini berasal dari mimpi pengasas jemaah tabligh iaitu Muhammad ilyas. Dia bermimpi menafsirkan ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 110.:
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.”

Berkata Muhammad Ilyas di dalam mimpinya itu ada yang mengatakan kepadanya tentang ayat di atas: Sesungguhnya engkau (diperintahkan) untuk keluar kepada manusia seperti para Nabi.
Tidak syak lagi bagi ahli ilmu bahawa tafsir Muhammad Ilyas atas jalan mimpi mengikuti cara-cara sufiyyah, adalah tafsir yang sangat batil dan rosak. Tafsir syaithaniyyah yang mewahyukan kepada Muhammad Ilyas yang akibatnya timbulnya bid’ah khuruj menyelisihi manhaj para Sahabat. Terang-terangan atau tersembunyi tafsir Muhammad Ilyas ini menunjukkan bahawa dia mendapat wahyu dan diperintahkan oleh Allah seperti perintah Allah kepada Nabi dan Rasul. Yang pada hakikatnya syaitanlah yang mewahyukan kepada dia dan kaum sufi yang lainnya demi membuat bid’ah besar.

Bid’ahnya jama’ah tabligh adalah mereka bermanhaj dengan manhaj sufi di dalam aqidah, dakwah, ibadah, akhlaq dan adab dan lain-lain. Baik orang peseorangannya, amir-amirnya dan guru-gurunya.

Antara bid’ah jama’ah tabligh, amir dan sebahagian dari guru-guru mereka adalah mereka berbai’at atas empat macam tarikat shufiyyah iaitu: i) Naqsybandiyyahii) Qaadiriyyahiii) Jisytiyyahiv) Sahrawardiyyah

Demikianlah amir tertinggi mereka membai’at pengikut-pengikutnya atas dasar empat tarikat di atas. Mereka sangat berpegangan dan memuliakan kitab mereka yang berikut:
Tablighi Nishaab12 oleh Muhamad Zakaria Kandahlawiy secara manhaj maupun dakwah. Kitab Tablighi Nishaab ini dipenuhi dengan berbagai macam bid’ah, syirik, tashawwuf, khurafat, hadis-hadis lemah dan palsu. Diantara bid’ah syirkiyyat yang terdapat di dalam kitab ini ialah
(a) memohon syafa’at kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
(b) Nabi pernah mengeluarkan tangannya dari kubur beliau untuk menyalami Ahmad Ar Rifaa’y (ketua sufi dari tarikat Ar Rifaa’iyyah) { Cerita karut ini terdapat didalam kitab Fadhail al- Haj, Bab kesembilan (Cara-Cara melakukan Ziarah), kisah no.13. Kisah-kisah karut yang lain terdapat dari kisah 14 hingga ke 40 dan lain- lain.)

Komen dari penyusun:Pada kisah di akhir bab sembilan (m.s 242) tertulis : Sheikh Ahmad Kabir Rifai menziarah ke Madinah pada tahun 535 H. Berdiri dihadapan kuburan Rasullullah s.a.w sambil menbaca rangkapan-rangkapan syair, rangkapan yang akhirnya bermelodi : “ Hulurkanlah tanganmu agar bibirku menciummu”.

Lalu keluar tangan Baginda sallallahu Alaihi Wasallam dari kuburnya dan Sheikh Ahmad Rifai mencium tangan tersebut. Yang melihat (bukan bermimpi) peristiwa tersebut dianggarkan 90 ribu para penziarah!

Komen: Dalam kisah ini ada dua kemuskilan.Pertama: Menurut ulamak Ahli As-Sunnah wal Jamaah ini adalah satu cerita khurafat kerana Rasullullah s.a.w. seperti manusia biasa adalah dalam alam berzah, jasadnya tidak boleh keluar dari kubur.

Kedua: Bagaimana pula semua 90 ribu penziarah boleh melihat peristiwa itu. Dimanakah nama-nama perawinya . Kalau lah beliau adalah seorang ‘ ahli hadis’ pasti mustahil dia boleh membuat suatu riwayat seperti ini yang bertentangan dengan al Quran dan hadis yang sahih. Umpamanya:

Apabila Maulana Mohammad Zakaria Kandhalawi di tanya berkenaan masalah ini, ia menjawab bahawa kesah tersebut dipetik dari kitab Al-Haawi karangan Imam Suyuti Jld.1 hlm 261 tetapi beliau sendiri atau madrasahnya tidak lagi mempunyai kitab itu. Beliau telah memohon kitab itu daripada Mufti Mahmud Ganggohi. Tetapi mufti tersebut belum lagi menghantarkan fotokopi halaman yang dituntut (1958M) Rujuk muka surat 116-117 , buku “ Menerangkan berbagai persoalan terhadap Kitab Fadhail Amal.” Bertajuk “Jawapan surat no. 50,” oleh Muhammad Zakaria. Diterbitkan oleh Ab. Majid Ahmad. K.Lumpur.(2001M). Jawapan seperti ini tidak boleh diterima oleh sebarang pengkaji yang serius.

Sheikh Mohammad Nasir al-Arini dalam bukunya: “ Menyingkap Tabir Apa Yang Dibawa Oleh Sebahagian Pendakwaah yang berbahaya! “ (“Kasyaf as-Sitaar Anma Tahmilahu B’adha Ad-Dakwaat Min Akhtaar.” ) berkata:
Cerita tersebut (diatas) merupakan satu pendustaan kepada Rasulullah s.a.w, sebabnya ialah di dalam sejarah hidup Rasulullah s.a.w tidak pernah beliau menghulurkan tangannya untuk dicium, bagaimana pula semasa sudah meninggal. (Iaitu Rasulullah s.a.w. sedang berada di dalam barzah bukan di dunia.) Dalilnya di surah Ali Imran 185 (Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati). ‘Aisyah r.a pernah berkata : “ Rasulullah s.a.w. telah meninggal diatas dadaku”. Abu Bakar r.a pernah berkata pada hari kematian Rasulullah s.a.w. “ Barang siapa menyembah Rasulullah s.a.w, baginda telah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup tidak mati. Kemudian beliau membaca ayat Al - Quran bermaksud: : “Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul....... “ (Ali Imran:144) Tamat kata-kata Sheikh Mohammad Nasir, serta tambahan dari penyusun.

Demikian juga dengan kitab Hayaatush Shahabah oleh Muhammad Yusuf Kandahlawiy. Kitab ini pun dipenuhi dengan khurafat-khurafat dan cerita-cerita bohong serta hadis-hadis dha’if dan maudhu’. Kedua kitab di atas yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh jama’ah tabligh adalah masuk ke dalam kitab-kitab bid’ah dan syirik serta sesat.

Bid’ahnya jama’ah tabligh, bahawa mereka telah membatasi Islam pada sebahagian ibadah. Yang sebahagian ini pun mereka penuhi dan mencampurkan adukkan dengan berbagai macam bid’ah dan syirkiyyat. Mereka berpaling dari syariat-syariat Islam yang lain seperti tauhid, hukum dan jihad dan lain-lain.

Mereka meninggalkan ilmu dan ahli ilmu. Mereka memperingati pengikut-pengikut mereka dari menuntut ilmu dan duduk di majlis para ulama kecuali orang yang mendukung mereka. Dengan demikian meratalah dan tersebarlah kejahilan yang dalam di antara mereka dan hilangnya ilmu dari mereka. Oleh kerana itu yang menjadi timbangan mereka di dalam memutuskan segala urusan ialah dengan jalan : Istihsan (menganggap baik sesuatu perbuatan tanpa dalil), perasaan, mimpi-mimpi dan karamah-karamah (yang pada hakikatnya bisikan dan ilham dari syaitan)

Mereka mengajak manusia ke jalan Allah dan masuk ke dalam Agama Allah tanpa ilmu sama sekali dan tanpa bashirah (hujjah dan dalil). Inilah dari sebesar-besar sebab yang membawa mereka menyimpang dari ajaran Islam dan terjerumus ke dalam lembah kesesatan bid’ah dan syirik. Bagaimana mungkin mereka mengajak manusia kepada sesuatu yang mereka tidak faham dan tidak mengetahuinya!? Lihatlah ! Mereka mengajak kepada Islam dan mengikut perintah Allah dan Sunnah RasulNya padahal mereka tidak memahaminya!? Sebenarnya mereka sendirilah yang lebih berhak dan sangat berhajat kepada ilmu dan seluruh ajaran Islam dengan cara belajar dan memahaminya dari ulama bukan mengajar atau berdakwah kepada manusia .

Diantara bid’ah besar jamaah tabligh ialah bahawa mereka selalu berdalil dengan hadis-hadis dha’if, sangat dha’if, maudhu’/palsu dan hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya sama sekali (laa ashlaa lahu).

Diantara bid’ah besar jamaah tabligh ialah bahawa mereka telah membuat kelompok (firqah) yang menyendiri dan memisahkan diri dari kaum muslimin. Mereka tidak mengajak kaum muslimin kecuali kepada firqah-nya baik secara manhaj, ilmu dan dakwah. Mereka mengadakan imam tertinggi dan amir-amir dan bai’at (sumpah taat setia) yang ditegakkan di dalam firqah tabligh ini. Mereka mengajak kaum muslimin ke masjid-masjid dan markas-markas mereka untuk ijtima’ (berkumpul) umumnya disatu bandar sekali.

Diantara bid’ah besar jemaah tabligh ialah berkumpulannya ratusan ribu jemaah di Bangladesh pada setiap tahunnya. Di dalam ijtima’ bid’iyyah ini keluarlah berbagai macam bid’ah, kepercayaan dan amaliyyah yang begitu banyak dikerjakan oleh jama’ah tabligh. Sehingga sebahagian dari mereka mengatakan berkumpulnya mereka di Dakka ibu kota Bangladesh pada setiap tahunnya lebih utama dari berkumpulnya jemaah haji di Makkah. Mereka menyakini bahawa berdoa pada akhir ijtima’ di atas mustajab. Mereka menyakini bahawa akad nikah pada hari itu diberkati. Oleh kerana itu sebahagian dari mereka mengundurkan akad nikahnya sampai hari ijtima’ tahunan di Bangladesh untuk memeperolehi barakahnya.

Diantara bid’ah besar jama’ah tabligh ialah bahawa mereka mewajibkan taqlid dan bermanhaj dengan manhaj tashawwuf sebagaimana telah ditegaskan oleh salah seorang imam mereka iaitu Muhammad Zakaria pengarang Kitab Tablighi Nishaab atau Fadlaa-ilul a’maal, “ ..... Kami menganggap pada zaman ini taqliq itu wajib sebagaimana kami menganggap tashawwuf syar’i itu sedekat-sedekat jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala. Maka orang yang menyalahi kami dalam dua perkara di atas (taqlid dan tashawwuf) maka dia telah berlepas diri dari jamaah kami....” (Jamaa’atut tabligh, Aqaa-iduha, Ta’ri-fuha hal. 69 & 70 oleh istadz Abi Usamah Sayyid Thaaliburrahman). Komen tambahan penyusun: tashawwuf syar’i mereka tidak mengikut amalan Salafus Soleh !.

Ini menunjukkan bahawa jamaah tabligh dibina atas dasar taqlid dan tashawwuf. Diantara bid’ah besar jamaah tabligh ialah berdusta atas nama Allah. Salah seorang imam mereka yang bernama Muhammad Zakaria pengarang Kitab Fadlaa-ilul a’maal dengan tegas mengatakan: Bahawa Allah telah menguatkan madzhab Hanafi dan jama’ah tabligh!!!(Jamaat’atut Tabligh, Aqaa-iduha, Ta’rifuha hal. 91 oleh ustadz Abi Usamah sayyid Thaaliburrahman).

Subhaanallah! Sungguhnya ini satu dusta besar yang telah dibuat oleh Muhammad Zakaria atas nama Allah. Apakah Allah telah mewahyukan kepadanya setelah terputusnya wahyu bahawa sesungguhnya Allah yang telah menguatkan madzhab Hanafi dan jamaah tabligh ! ? Tidak syak lagi bagi orang yang beriman bahawa Muhammad Zakaria telah mendapat wahyu dari syaitan.
Diantara bid’ah besar jamaah tabligh ialah berdusta atas nama Rasullullah s.a.w. Berkata Muhammad Zakaria, Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah membahagikan waktunya menjadi tiga bahagian: sepertiga di dalam rumahnya bersama keluarganya, sepertiga mengirim jamaah untuk tabligh dan sepertiga beliau menyendiri. (Jamaaatut Tabligh, Aqaa-Iduha, Ta’rifuha hal. 92 & 93 oleh ustadz Abi Usamah sayyid Thaaliburrahman). Subhaanallah! Orang ini tidak punya rasa malu berdusta atas nama Rasulullah shallullahu ‘alaihi wasallam untuk menguatkan jama’ah tablighnya yang sesat dan menyesatkan.

Diantara bid’ah besar jamaah tabligh ialah bahawa ketentuan dan ketetapan berdirinya jamaah tabligh berdasarkan wahyu dari Allah yang Allah masukkan ke dalam hati pendiri jamaah tabligh iaitu Muhammad ilyas. (Jamaa’atut Tabligh, Aqaa-iduha, Ta’rifuha hal. 98 & 99 oleh ustad Abi Usamah sayyid Thaaliburrahman).

Oleh kerana itu tidak boleh ada perubahan sedikitpun walaupun para Ulama Ahlus Sunnah telah memperingatkan mereka akan kesesatan mereka.(lebeh dari 10 tahun sebelum ini) Tamat kata-kata ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdat, ustaz yang terkenal dari Jakarta. Dipetik dari buku kecilnya bertajuk ‘Sudahkah Anda Mengenal Jama’ah Tabligh ? Darul Qolam, Jakarta.
Email : redaksi@darulqolam.com Home Page: http://www.darul/ qolam. com Cetakan 2003M.

2. Kebatilan-kebatilan jemaah Tabligh (pengalaman saya bersama bekas suami)
1. Mencela dan menghina Ustaz dan Ustazah serta alim ulama keluaran Universiti Al-Azhar. (mencela orang-orang soleh, memuliakan orang-orang jahat).
- Ketika semua orang Islam sedang memuliakan institusi pengajian Islam termasyhur itu, meraka pula sibuk menghina universiti al-Azhar itu. Semua ulama' mengiktiraf Universiti al-Azhar dan ulama'nya.
2. Menghina dan merendah-rendahkan Mufti Malaysia sebaliknya mereka mengagung-agungkan maulana dan syaikh-syaikh mereka.
- Mereka mengatakan bahawa Mufti-mufti Malaysia ni tahap mereka sebagai pelajar. Mereka tidak abis blaja lagi. Jika dibandingkan dengan maulana dan syaikh2 jama’ah mereka, jauh berbeza.
- Akibat terlalu taksub, mereka tak nak dengar ceramah2 yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah serta alim ulama dalam televisyen, radio dan sebagainya.
- Mereka hanya beli buku karangan maulana-maulana dan syaikh-syaikh mereka sahaja.
3. Mengherdik dan menyatakan bahawa kata-kata ustaz dan alim ulama dalam setiap ceramahnya adalah tidak betul. Kata-kata tersebut ialah kata-kata yang sering diucapkan oleh setiap penceramah sebagai penutup ceramah mereka iaitu:
“Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah manakala yang buruk itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri”. Sebaliknya mereka menyatakan yang sebenarnya kene kata begini: “Sesungguhnya yang baik dan buruk itu datangnya dari Allah”.
4. Tidak boleh menyalahkan dan hukum orang yang berbuat salah kerana semua itu bukan kehendak mereka tapi itu takdir mereka.
- Ini bermakna, jika mereka mencuri atau merompak, berzina dan melakukan jenayah itu semua takdir mereka. Tidak boleh salahkan mereka. Ini sangat bertentangan dengan hukum ALLAH. 5. Bukan sebarangan orang boleh tafsir Al-Quran. Ape yang ade dalam tafsir itu bukan itu yang dimaksudkan. Ade maksud lain yang tersirat disebalik tafsir itu.
- Mereka mengibaratkan terjemahan makna Al-Quran @ ayat-ayat Al-Qur’an itu seperti peribahasa dan bidalan melayu seperti “Buah hati”- Kekasih hati, “Darah Panas” - pemarah
6. Jangan terlalu rajin sangat atau sungguh-sungguh dengan kerja dunia, itu semua dunia. Kita perlu tumpu dan bersungguh-sungguh dalam usaha agama (keluar tabligh) dan beribadat pada Allah.
- Mereka hanya kejar akhirat, lupa dunia.
Rasulullah s.a.w bersabda: Mafhumnya: “Seandainya salah seorang daripada kamu berjalan bersama saudaranya dengan tujuan untuk menunaikan hajat keperluannya maka ianya (perbuatan ini) adalah lebih afdal daripada beriktikaf di masjid-ku ini (Masjid Nabawi) untuk tempoh dua bulan” (H.R.al-hakim)
7. Mereka riak dan sombong dan langsung tiada langsung rasa tawaduk malah dengan rasa tak malu dan sedar dirinya mengatakan mereka ini pembawa rahmat!
- Ini sesuatu yang sangat memalukan dan hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang jahil, berfikiran jumud dan bodoh sahaja!

160 comments:

Anonymous said...

sesungguhnya Allah swt lebih mengetahui ttg apa yg kamu tidak ketahui..berapa ramai manusia telah mendapat hidayat dan kembali kpd agama Islam hasil dari usaha tabligh ini..termaksuklah sy..jika anda ragu2 tentang usaha ini, amalkanlah doa ini.."ya Allah, jika usaha tabligh ini usaha yg salah, kau hancurkanlah usaha ini..sebaliknya, jika usaha ini adalah usaha yg benar, cuma pengikutnya yg masih blm sebenar2 faham, maka Kau anugerahkanlah kefahaman sebenar kpd mereka, dan Kau pilihlah aku utk bersama2 dengan mereka.." Amin...

Anonymous said...

macam ikut nafsu je entry ni....
tak ade sesatnye pon JT ni, gua dah lame layan... lu yang dah kena mainkan dengan syaitan laknatullah la bro... baik lu baca dan amalkan doa yg kat atas tu,pastu hari2 bangun malam buat istikharah, tahajjud dan hajat pasal tabligh ni..

Anonymous said...

salam semua umat Islam,,
untuk pengetahuan semua..aku sah kan tabligh adalah tidak sesat..bahkan inilah jalan untuk dekatkan diri pada Allah...
aku selaku mat rempit,perokok,suka main prempuan...suatu hari,,satu jemaah tabligh jmpa aku dan ajak aku jadi PURE MUSLIM.sbgai umat Islam,,brp byk titis air mata kamu gugur ke bumi kerana fikir umat ini x SOLAT!!!!!!!!!sebanyak mana??!!!dgn keluar iman akan terbina..dan syukur alhamdulillah aku dh dpt jaga solat yg dulu xpnh pijak kaki ke rumah Allah..sedar semua,,wlaupun dia ni bkas istri org tabligh,,xconfrm dia msuk syurga..contohnya nabi Nuh a.s..fikir2 kan lah..

mohd noor azlan said...

salam semua...............ana bukanlah pengikut jamaah tabligh yang tegar.namun sepanjang pergaulan dengan para jamaah tabligh ....tiada ada yang meragukan tentang jamaah ini........kenyataan wanita yang mendakwa bahawa jamaah adalah sesat dan MUI(majelis ulama indonesia)mengeluarkan fatwa bahawa jamaah ini sesat adalah dusta sam sekali....bahakan sewaktu ana pergi ke pondok pasentren al-fatah di tomboro.....yang merupakan pusat agama bagi pengajian hadith dan fiqh mazhab al-imam asy-syafie,juga merupakan markaz terbesar jamaah tabligh disana ......aku dimaklumkan bahawa pasentren ini telah dikunjungi oleh al habib umar al-yamani seorang ulama hadith dikalangan ahlul bait.......dan kenyataan ulama komtemporari iaitu syeikh yusuf al-qaradawy apabila ditanya siapakah tokoh yang kamu paling kagumi?beliau syeikh yusuf al-qaradawy menjawab...;syeikh illyas dan jamaah tabligh nya.......maka ini merupakan pengiktirafan kepada usaha JT yang telah bergerak selama puluhan tahun .....pada pendapat ana,yang byk membidaahkan serta menghukum sesat kepada JT tabligh ialah para ulamak wahhabi dan ulama yang cetek pemahaman agamanya lalu mengeluarkan sesuatu yang keji dan liar bertentangan dgn pendapat para pengikut ahlul sunnah yang sebenar...........ante pikir......byk muhaddithin,fuqaha,para kiyai,ustaz,ahlul bait yang berada di makkah dan madinah telah mengambil usaha ini kerana ia adalah satu kemanfaatan yang besar bagi seluruh ummat hingga kiamat..........wahai yang menghukum sesat dan bidaah........hanya merujuk pada kitab tanpa berguru,belajar hanya stakat cucur atap,mendakwa mengikut sunnah namun sebenarnya jauh dari sunnah,berakidah orang2 yahudi,sila tuntut ilmu dari mereka yang hampir pada ALLAH.........bukan kepada mereka yang hanya menjatuhkan hukum tanpa didasari ilmu yang benar..........

Anonymous said...

jika benar jt sesat, dah lama kerajaan malaysia haramkan kegiatannya.terkadang kita ada masaalah peribadi dgn suami kot...jangan kerana mulut badan binasa di akhirat kelak...sama-samalah kita fikirkan...saya ikut jt lebih kurang 25 tahun yg lalu...wassalam.

Ogos 20,2010 11:20pm

Anonymous said...

kalau cakap berdasarkan melihat delete je la post ini,u dah pernah join jemaah ini? kalau x keluar ngan mereka,lu pikir la sendiri

Anonymous said...

yaa mmg banyak kebaikannys jika adanya tabligh ttp dimanakah dalil dan hadis yang mengatakan cara tabligh ini menyampaikan dakwah betul? Betulkah jika kita tidur bergelimpangan di dalam masjid mendapat pahala? Betulkah apabila kita melakukan ziarah seperti tabligh maka debu2 yang melekat di pakaian kita akan menghalang kita dari terkena api neraka? JIka benar kata2 ini tunjukkan dalil atau hadith yang sahih. Saya hanyalah manusia yang ingin tahu..

Rijall said...

salam broo.. ape yang lu bongkar..lu tau kerja nabi apa bro..? kerja nabi ajak manusia kpd Allah..kita umat bongsu bro, umur pendek2..xde nabi dah dihantar..so tugas kerja nabi kita laa buat.. dlm Alquran..surah yasin ada pemuda buat kerja nabi.. lu tau tak conform surga pemuda tuh.. tablig bukan saja ajak pegi surau.. tapi core point "majlis fikir iman amal".. lu tanya "Betulkah apabila kita melakukan ziarah seperti tabligh maka debu2 yang melekat di pakaian kita akan menghalang kita dari terkena api neraka?"... lu pikir la sendiri.. kalu org kelaparan.. apa lu pikir .. kalu org miskin papakedana. apa lu pikir... kalu org di timpa bala .. apa lu pikir... kalu org x sembahyang lu pikir ape .. kalu org maksiat lu pikir aper..

Anonymous said...

Istiqomah ilmu sedikit lebih baik dari pada tidak mendapat taufek hidayah Allah...jgn tuntut ilmu hanya untuk menang bercakap.cuba lah tuan punya post nie ingat kan kembali kisah mahluk Allah yg paling alim dan abid sebelum terciptanya Adam. A.S, kan lebih baik menjadi pengajaran buat org yg suka memandang buruk lemah org saja.buanglah penyakit cinta dunia tapi bukan buang dunia. sebenar nya Tabligh kerja semua umat Nabi S.A.W.

Anonymous said...

sape2 yg 'genius' dlm ilmu Tasawuf dan hadis tolong spesifikkan dimanakah btulnya cara para jemaah tabligh ni berdakwah? Korang tau tk wktu2 org blek krja tiba2 jemaah tabligh ni ketuk pintu rmh aku pastu bagi taskirah! gua mau tidur beb! tk ke itu mgganggu seorang manusia?

Rizz Gyn said...

asalamualaikom... aku bukan lah pengikut tabligh tp tak bermakna tabligh tu salah.....

beramal dengan ilmu tasawwuf tu salah ke....??? beramal dengan ilmu tarikat itu salah ke...??? sikit pown tidak jika di tanya pada aku... kenapa mesti salah sedangkan itu satu2 nye cabang ilmu mengenal allah.. "man arafa nasafu faad arafa rabbahu.." bukan bermaksud suruh join tabligh..

pandai cakap salah, sesat... kite bukan tuhan untuk menghukum manusia sesat... tidak sama sekali..

tentang beramal dengan hadist doif... salah ke...?? tak pernah salah pown untuk beramal dengan hadist doif malinkan hadist itu palsu.....

aku akui jemaah tabligh di malaysia 'ROSAK' bukan bermakna semua jemaah tabligh rosak.. jika benar nk kenal rosak atau tidak... aku jempot ke nidzamuddin.... kamu sendiri akan terkejut, sekaligus terpegun dengan jemaah di sana... berdosa bila berkata-kata tanpa ilmu, aku petik dari kata-kata kamu sebelumnya tapi apa pula yg kamu buat sekarang ni...?? "al-insan sirri wa sirruhu annahu." jd belajar la....

anonymous, sape2 genius? : dimana betolnya..?? betolnya bila yg mendengar tu faham apa yg jemaah tabligh tu cuba buat... diorang cume menjalankan tanggungjawab mengajak atau menyeru menbuat kebaikan.. kenapa mesti salah bile manusia jalankan tanggungjawab..?? itu la tanggungjawab jemaah tabligh... kerja berat... jika takde mereka seluruh umat islam berdosa kerana itu fardhu kifayah... harap faham..

international.mediagency said...

ASSALAMU'ALAIKUM,

Saudari, Perisikan Negara Malaysia amat cekap, begitu juga indonesia dalam menjaga kedaulatan Negara dan juga agama, tuduhan saudari amat merbahaya sekiranya ada pihak tertentu bertindak untuk menfailkan saman. Untuk pengetahuan saudari juga, jemaah ini tiada gelaran, cuma orang yang melabelkannya sebagai jemaah tabligh. sekiranya bekas suami puan berkelakuan aneh, dia ada mencampur adukkan ilmu lain selain yang diterapkan oleh Sunnah Rasulullah. Saudari, didalam Jemaah Tabligh, terdapat ramai pakar2 dalam bidang agama dan juga ada diantara mereka merupakan bekas anggota perisikan antarabangsa. Ada juga diantara mereka yang membantu kerajaan mencari dan mengenalpasti ajaran sesat di Malaysia dan seterusnya bertindak ketika arahan diberikan. Berapa banyak bahasa yang mereka(jamaah tabligh) kuasai masih belum terjawab!! sekiranya menyimpang daripada AL-Quran & Sunnah Rasulullah, sudah lama ianya dibanteras ke akar umbi. kerana Jemaah tabligh ada diseluruh dunia merupakan sebuah hadiah dan aset untuk kita menjalinkan hubungan rapat sesama agama, dan menjalinkan ukhwah persaudaraan antara Negara Malaysia dan Negara luar. sekian sahaja ulasan, banyak rahsia yang kamu tidak perlu tahu sekiranya jiwamu itu tipu dan palsu..

khairul said...

Assalamualaikum, bro. Tiada satu jemaah yang ana melihat boleh mengubah akhlak manusia yang paling teruk macam setan kepada akhlak yang baik lagi soleh melainkan jemaah tabligh. Jemaah Tabligh bukan persatuan yang berdaftar macam NGO tetapi jemaah yang sudah lama berdaftar sejak Allah s.w.t. memuji umat ini sebagai umat terbaik kerana menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia kepada keburukan. Ahli-ahli dalam jemaah ini tidak perlu mengisi borang pendaftaran kerana setiap umat Islam telahpun didaftarkan sebagai ahli dakwah atau daie sejak dia memeluk Islam. Apa yang penting sekali bro wajib luangkan hanya 1 jam keluar ke jalan Allah s.w.t. Insyallah, bro akan melihat dunia yang sebenar....

hamdi said...

Moga Allah beri hidayat kpdmu lagi. Dia pilih siapa yg Dia suka demi agamaNya.

Jgn kita jd mcm kaum bani Israel, banyak persoalan drpd amalan.

Takutilah Allah.

Kita laksanakan dan pada masa yg sama tingkatkan iman dan amal. Antaranya ada ilmu dan hikmah.

Ingatlah, akhir zaman nie ujian dari Allah. Kekeliruan dan khilaf begitu menduga kita utk mengenal hambaNya yg terbaik. Tapi ingat, di akhirat dah tiada khilaf2 nie.

Dah masuk kubur baru tahu hakikat. Soal pahala, itu dalam RahsiaNya. Kita pun x tahu apa yg kita buat selama ini mendapat pahala atau dosa atau tiada ganjaran. hadith2 tntg kelebihan yg saudari sebutkan saye pernah terbaca dalam muntkahab
hadith.

Inilah jemaah Islam. Allah beri kefahaman kpd sesiapa yg Dia kehendaki.

Sila delete post saudari ini. Anda fikir anda dah cukup ilmu dan lebih bagus. Ingat, dgn ilmu pun Dia berkuasa menyesatkan atau memberi hidayah kpd kita kerana ilmu itu milikNya.

Doa banyak2 dan mengadu kpdNya dgn sungguh2. Mintalah jalan dan petunjuk yg benar.Ada yg sudah mengetahui hakikat, cuma mngkin saudari antara yg belum diberikannya lg. Bersangka baiklah. Sangkaan buruk itu memakan diri. Wa'allhua'lam.

Anonymous said...

SABAR DAN DOA

Anonymous said...

assalamualaikum..
/abusalma.wordpress.com/2007/01/03/studi-kritis-pemahaman-jama’ah-tabligh/---------tgk dulu ek.dlm ni ada soal jwb ttg jamaat tabligh...
terima kasih...

Anonymous said...

abusalma.net/?p=199

Anonymous said...

http://abusalma.net/?p=179

Anonymous said...

ketiga semua di atas aku yang hantar.ia tentang kesalahan yang dilakukan oleh jamaat tabligh dan KITAB TABLIGHI NISHAB...sekian...terima kasih...aku pun maseh pendek ilmu jugak.kalau x puas hati tanya kt empunya web tersebut.:)kalau yang empunya web tersebut bagitau dia slh cakap kat aku.aku akn mintak maaf pada korang semua yang cakap jemaat tabligh x sesat..

Anonymous said...

Slm,sy hazman dan bknlah pgikut tabligh,tp abang2 dan kwn2 sy ramai y tabligh,sy tak suka tp tak jgk membenci jemaah tersebut,tp yakin mereka di jalan y benar,hanya hati y buta saja xdpt trima atau xnk trima,tmasuk sy sndiri,

Anonymous said...

BETAPA TIDAK BERFAEDAHNYA BLOG INI. ISINYA KOSONG. SEKADAR MENYENANGKAN NAFSU SEMATA-MATA.

abdul said...

Assalamu Alaikum
Wahai saudaraku muslim saya berharap kita tak boleh saling menuduh, memfitnah dan mencela karena kegiatan itu adalah kegiatan yahudi yang berkonfirasi dengan kaum munafik dan kaum musrikin sejak jaman rasulullah di Madinah, yaitu bani nadhir yang terusir ke khaibar membuat fitnah/berkonfirasi sehingga terjadi perang handak.

Karena itu para pencela jika datang berita telitilah, jangan sampai mengaku salaf padahal Allah tidak mengakui karena suka menfitnah atau karena menerima pesanan dari yahudi.

Kalau mau bersih dari mencela saya ingatkan kepada semua organisasi islam jangan pernah menerima sumbangan karena sumbangan itu bisa saja dari arab saudi tetapi sesungguhnya dari yahudi lewat arab, yang kedua jangan cinta jabatan dan wanita karena inilah senjata yahudi untuk menghilangkan persatuan ummat islam

Saran terakhir adalah sebelum menilai sesuatu shalat istikharalah atau shalat tahajjudlah terlebih dahulu mohon petunjuk.

Semoga Allah SWT, ridho dengan usaha kita.

Adurrahman, kompleks unhas antang blok a no.61 makassar, sulawesi selatan indonesia, email abdulllah10011966.gmail.com

Anonymous said...

Assalamualaikum w.b.t.

Inilah pandangan orang tidak mengenal Rasulullah saw dan sahabat-sahabatnya. Apakah tugas anda sebagai Mukmin sejti?

Apakah fikir risau Rasulullah saw dan Hazrat Abu Bakr r.a. tentang umat ini?

Bida'ah??? Dakwah/menyeru manusia kepada Allah swt bida'ah???

Anda perlu istigfar...Syaitan sangat takot Mukimin ingin keluar berdakwah...Sesiapa yang menolak dakwah, DIA ADLH GOLONGAN SYAITAN DAN MENOLK SNNH TERBESARRASUULLA SAW!!!

Semua Khulafa ar-Rasyideen Hazrat Abu Bar r.a., Hazrat Umar r.a. Hazrat Usman r.a. SEMUANYA TELAH MENGHANTAR JEMAAH DAKWAH KE SELUROH PELUSOK DUNIA INI termasuk ke kampung anda SUPAYA DATUK NENEK ANDA MASUK ISLAM...!

Dakwah ADALHKRJA MULIA. Dulu dakwah adalah kerja para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul....

Kini, kita semua termasuk ANDA HARUS mengambil tugas dakwah yang ditinggalkan oleh Para Anbiya'

Tinggalkan KATIL EMPUK ANDA!

Tinggalkan PETI TELEVISYEN ANDA!

Tingglkan SEGALA KESERONOKAN DUNIA ANDA DAN SERU MANUSIA KEPADA 1 KALIMAH, SEMBAH ALLAH SWT SAHAJA!

JANGAN BANYAK ALASAN ATAU DALIL LAGI!

KITA DIHANTAR OLEH ALLAH SWT KINI DI AKHIR ZAMAN UNTUK TUGAS BESAR DAN SANGAT MULIA!

MAHUKAH ANDA BERASMARA DENGAN 124,000 BIDADARI DI DALAM 124,000 KAMAR-KAMAR SYURGA?

BIDADARI YANG APABILA KELUAR MUKANYA DARI LANGIT, MAKA AKAN DISINARI LANGIT DAN BUMI CAHAYA TERANG-BENDERANG!

BIDADARI YANG APABILA DILUDAH KE LAUT, MAKA AIR LAUT AKAN MENJADI TAWAR!

BIDADARI YANG SELENDANG NYA APABILA JATUH KE DUNIA DARI LANGIT, MAKA AKAN TERPANCUTLAH SEMUA LELAKI DUNIA!

unanjaga said...

Maha suci Allah yang telah pun mengutuskan para Nabi dan juga para Rasul Nya kemuka bumi ini untuk menunjuk ajar pada jalan yang benar disisi tuhan Nya ia itu Allah.Kemudian seruan dakwah ini telah pun diwariskan pada umat Nabi yang mulia,berutung benar pada sesiapa yang telah dipilih olih Allah untuk meneruskan usaha kenabian ini,jemaah tabligh adalah telah pun meneruskan usaha murni ini.
Satu perkara yang ingin saya jelaskan disini,bahwa usaha ini telah pun bergerak lebih dari 260 negara dalam dunia ini,ia telah pun disertai sama begitu ramai para alim ulama.Asebab usaha yang telah dilakukan olih jemaah Tabligh ini, Allah telah membukakan pintu pintu hidayah pada siapa yang Ia kehendaki Nya.Dan ada sebahagian ulama yang telah bermimpi dengan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW,dalam mimpi itu ada dinayatakan, bahwa usaha ugama ini akhir nya akan kembali uga ke tanah Madinah,kini para ulama diMadinah tela pun ramai yang menyertai sama usaha ini.Dari lapuran yang saya terima ada seorang ulama diYaman telah diseru beberapa kali untuk menyertai sama usaha dakwah ini,pada awal nya ia menolak,namun bila mana ulama itu sendiri yang bermimpi berumpa Nabi,dan dalam mimpi itu Nabi berpesan agar ia keluar sama dengan dakwah Tabligh ini,baru la ia keluar....banyak lagi karkunzari yang lain,namun itu bukan lah matalamat usaha ini

antupips said...

Saya jg seorg yg ikut jemaah tabligh di JB ni, tp "on and off" saja. Bg sy, kewajipan menyampai (dakwah) itu benar satu tuntutan agama, tetapi sebagai muslim, kita perlu buang perkara-perkara bida'ah dan khurafat jauh-jauh atau Dakwah Islamiah akan bertukar menjadi balaghah dalalah.
Sifat taklid buta dan taksub tidak perlu. Tidak kira kita ahli jemaah tabligh atau mana-mana parti islam lainnya, kewajipan menyampai tetap fardhu bagi setiap muslim.
Oleh itu, isi-isi dalam kitab fadha'il yg dhaif dan palsu perlu dihapuskan segera. Ini adalah tanggungjawab agar usaha dakwah mendapat keredhaan Allah, dan agar syaitan tiada ruang campur tangan dlm akidah kita.
Ukhuwwah billah.

Anonymous said...

anda telah dijadikan tapai oleh ragi muhammad abd wahab aka wahabi. Bapak wahabi ni sedang diazab di alam barzah melalui penglihatan kami menggunakan teropnr 1000 megapixel. Wahabi ni tali barut zionis bersarung muslim hakikatnya perosak agama. Berapa ramai kaum muslimin dibunuhnya semasa bapak wahabi inimula menyebarkan pengaruhnya dulu. zaman le ni orang tak pakai lagi dah pemikiran puak zionis ni. anda ketinggalan zaman le bro/sis

Anonymous said...

saya nak tanya mana awak dpat ilmu tauhid nibagi pada 3! rububiyyah, uluhiyyah,ubudiyyah? dlam ahlus snnah waljemmah...tidak ada pembahagian 3 ni. saya ajar awak yg membahagi ilmu tauhid ini kepada rububiyyah, uluhiyyah,ubudiyyah...adalah fahaman WAHABI! maknaya awak ni fahaman wahabi salafi yg sesat!

da'e said...

Wahabi klu xde takfir bukna wahabi namanya..mamat ni pun mana taua apa dia main copy paste aja..

Allah wahabi ada tnagn Ada kaki. Allah duduk atas arasa smpai arash kluarkan bunyi mcm besi bergeser. dan Allah jadikan Nabi adam dalam rupa Allah. mksdnya Allah itu rupnya mcm manusia.

org2 yg akidah selain ini mereka akan kafirkan...

Anonymous said...

Perkenalanku dengan jemaah Tabligh bermula ketika umurku masih belasan tahun. Aku berminat untuk mengetahui tentang jemaah ini kerana diajak oleh teman-teman Tabligh. Ketika itu yang menarik perhatianku adalah sikap dan akhlak mereka. Mereka menunjukkan sikap yang ramah, sederhana dan mudah bergaul dengan sesiapapun. Inilah bagiku keistimewaan dan daya tarikan jemaah Tabligh. Tidak diragukan lagi mereka adalah orang-orang yang baik dan ikhlas. Aku ikuti mereka sehingga ke Markaz mereka di Raiwind, Pakistan. Aku dapati pengisian rohaninya amat menarik dan memberikan keinsafan. Memang sesuai untuk sesiapa sahaja yang hauskan spiritualiti. Namun aku tidak dapat pergi lebih jauh dari itu. Dalam hati dan fikiranku tetap mengatakan ia bukanlah gerakan Islam yang kuidam-idamkan. Namun ketika itu aku tidak dapat menjelaskan mengapa.


Semakin dalam aku mempelajari agama semakin jelas kepadaku hakikat sebenar gerakan ini dan segala kekurangannya. Meskipun ia dapat memberikan kepuasan rohani dan mendidik orang-orang yang hauskan kerohanian, sama ada kerana baru mengenal Islam ataupun kerana lebih selesa dengan pendekatan ‘uzlah (menyendiri untuk beribadah),namun ia tidak terlepas dari banyak penyimpangan dan kekeliruan. Aku sedar pendedahan ini akan menyinggung saudara-saudaraku dari jemaah Tabligh, namun kebenaran perlu dinyatakan agar umat Islam tidak terus melakukan kesilapan.


Pertama, aku melihat Tabligh sebagai lambang kepada sebuah penafsiran Islam yang konservatif. Golongan ini menafsirkan agama secara kolot dan rigid. Hanya kerana Rasulullah s.a.w. keluar berdakwah menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah Arab ketika di Mekah, maka apakah kita perlu melakukan persis hal yang sama? Mestikah kita mengikuti Sunnah Rasul secara rigid, ataukah pelaksanaan Sunnah tersebut diserahkan kepada kita untuk disesuaikan dengan keadaan semasa. Apakah ia satu perintah yang spesifik dengan kaedahnya ataukah satu kewajipan yang harus mengikut keadaan. Pada masa ini dakwah dapat dilakukan melalui seribu satu kaedah dengan kecanggihan teknologi. Aku tidak fikir caranya mesti sama dengan cara yang ditempuhi oleh Rasulullah. Apa yang penting dakwah dilaksanakan, Risalah diteruskan dan kebenaran Islam terserlah. Yang jelas dalam Islam banyak ruang untuk umat Islam menggunakan kreativiti dan kepintaran mereka dan Islam tidak sama sekali ingin menjadikan umatnya bersikap dogmatik dan kaku. Aku yakin, sebagaimana dicontohkan dalam peristiwa khaibar, Rasulullah memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melaksanakan perintahnya mengikut kemampuan dan kefahaman masing-masing, asalkan perintah dilaksanakan. Semakin jelas kepadaku bahawa pendekatan konservatif tidak dapat dan tidak boleh kuterima. Allah telah kurniakan aku dengan akal untuk berfikir kehadapan. Oleh kerana itu aku tidak dapat menerima doktrin yang menuntut pengikutnya hanya mengikut sahaja. Aku yakin setiap pendekatan yang memenjarakan akal dan menutup cakrawala pemikiran bukan daripada Islam.

Anonymous said...

Aku melihat mereka adalah golongan yang anti kemajuan dan menerima budaya patriarki. Kerananya ramai daripada golongan ini merendahkan dan mengongkong wanita, melarang kaum wanita daripada bekerja dan mendapatkan pendidikan yang tinggi. Memang tidak salah menyuruh kaum wanita menjadi surirumah, bahkan ia juga satu yang baik untuk kepentingan keluarga, namun melarang mereka bekerja, atau bersekolah tinggi kerana takutkan pergaulan bebas adalah langkah ke belakang. Umat Islam memerlukan sumber manusia yang baik untuk membangunkan ummah. Tampaknya golongan Tabligh tidak menjadikan agenda pembangunan ummah sebagai keutamaan; mereka tidak melibatkan diri dalam membangunkan sistem pendidikan Islam, sistem ekonomi, politik dan perundangan Islam. Banyak cabaran perlu ditangani oleh umat Islam hari ini. Antara cabaran yang besar bagi umat Islam hari ini adalah mengenyahkan segala kekeliruan dan salah faham tentang Islam dan menegaskan ketinggian dan keindahan Islam di mata dunia. Semua ini hanya dapat dilakukan dengan menuntut ilmu setinggi yang mungkin dan meningkatkan diri, bukan mengasingkan diri, menolak kemajuan atau menolak dunia.
Islam tidak sesekali meremehkan dunia seperti dalam agama Kristian. Islam menuntut kesungguhan, disiplin, dan amanah dalam kerjaya, tanggungjawab keluarga, sosial dan ekonomi. Islam menuntut umatnya agar dapat menyeimbangkan antara keperluan dunia dengan akhirat, antara jasmani dengan rohani dan bukan meninggalkan atau meremehkan salah satunya. Kemajuan adalah sesuatu sifat semulajadi yang Tuhan berikan kepada manusia. Dengannya manusia mampu mencapai kesempurnaan (insan kamil) dan menjadi khalifah Allah di muka bumi. Tanpanya manusia akan kekal sebagai makhluk yang diciptakan dari tanah dan dengan itu telah mensia-siakan banyak potensi yang Allah berikan kepadanya.


Kedua, aku melihat golongan Tabligh memandang remeh terhadap ilmu pengetahuan. Golongan ini berpendapat ilmu yang tinggi tidak membawa apa-apa manfaat. Dalam satu dialog antara aku dengan seorang Tabligh, ia mengatakan bahawa keluar bermujahadah adalah lebih lebih penting daripada menimba ilmu. Dengan keluar bermujahadah (khuruj) seseorang akan memperoleh ilmu yang sebenar-benarnya. Tentunya ilmu yang ia maksudkan adalah ilmu dalam konteks sufi iaitu irfan. Secara tidak langsung mereka membiarkan diri mereka dibelenggu kejahilan dan meminggirkan ilmu-ilmu yang justeru telah mengangkat martabat umat Islam di masa dahulu. Aku yakin ma’rifatullah tidak akan tercapai selagi kejahilan membelenggu kita.


Kerana kejahilan inilah golongan ini cenderung mengulang perkara yang sama dalam setiap kesempatan dakwah mereka. Kerana kekurangan ilmu, mereka bercakap tentang perkara-perkara asas dalam Islam tanpa mampu menghuraikannya secara ilmiah dan matang oleh itu ia tidak menarik minat masyarakat khususnya kaum muda untuk mendekati Islam. Malah lebih malang lagi generasi muda orang bukan Islam cenderung mentertawakan golongan ini dan hal ini tidak baik untuk imej Islam.


Ketiga, mereka mempunyai sikap taassub dan fanatik terhadap guru dan ketua mereka. Mereka meletakkan syeikh Tabligh di atas segala-galanya. Setelah berbay’ah kepada guru tersebut, mereka percaya guru mereka mempunyai banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kedudukan guru ini seolah-olah lebih tinggi daripada Rasulullah sendiri. Mereka taat dan patuh kepada doktrin guru mereka bahawa khuruj lebih penting daripada menuntut ilmu. Sedangkan Rasulullah mewajibkan umatnya menuntut ilmu (talab al-ilm) sepanjang hayat. Bagi golongan ini ijtihad telah tertutup kerana tidak ada seorangpun yang mampu memiliki kecerdasan para Imam mazhab.

Anonymous said...

Keempat, doktrin-doktrin dalam Tabligh cenderung untuk membius pengikutnya sehingga tidak sedar akan tanggungjawabnya terhadap bangsa, negara dan umat. Mereka seolah tidak peduli dengan apa yang berlaku terhadap umat Islam. Kezaliman dan penindasan oleh penguasa-penguasa tertentu dan musuh-musuh Islam langsung tidak memberi kesan dan reaksi kepada diri mereka.


Pada asalnya, ketika gerakan ini dilancarkan akhir 1920an, gerakan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat India Muslim yang masih berpegang dengan budaya Hindu agar betul-betul melaksanakan Islam dalam kehidupan mereka. Dalam usaha menyedarkan masyarakat lama-kelamaan mereka sendiri terbius oleh ketidaksadaran bahawa mereka telah mengobati penyakit dengan penyakit yang lain. Golongan ini semakin pasrah kepada takdir bahawa mereka adalah bangsa yang lemah dan tidak berdaya untuk melakukan perubahan. Mereka menemukan kelazatan, atau kepuasan, dengan mengasingkan diri secara spiritual daripada hiruk pikuk dunia. Secara tidak langsung mereka menyerahkan kepada Allah agar melakukan perubahan untuk mereka. Padahal sesiapapun tahu emas tidak akan turun dari langit.


Muhammad Ilyas, pendiri gerakan ini, memang telah mengambil tindakan yang betul dalam memperkenalkan pendekatan khuruj (keluar bermujahadah) dalam konteks masyarakat India yang terkebelakang pada masa itu. Tetapi untuk diikuti secara membuta tuli oleh kita di masa ini dalam konteks yang berbeza adalah sesuatu yang tidak rasional. Ia tidak sesuai lagi untuk masyarakat yang membangun di zaman globalisasi. Cabaran hari ini menuntut kita untuk mengemukakan idea-idea kita secara ilmiah dan mantap kerana masyarakat semakin pintar dan menuntut penjelasan yang matang. Permasalahan hari ini juga semakin kompleks, dengan tersebarnya fahaman sekularisme, liberalisme dan pascamodenisme, maka keadaan ini menuntut kita untuk memiliki keilmuan yang tinggi dan berfikir dengan mendalam dan komprehensif. Masalah ramainya orang Melayu murtad contohnya tidak dapat ditangani hanya dengan mengajak kaum muda mendirikan solat berjamaah.


Kelima, mereka melakukan banyak tafsiran yang menyimpang dan bid’ah. Jihad yang disepakati oleh para ulama sebagai mekanisme untuk mendaulatkan Islam dan umat Islam ditafsirkan secara simplistik dengan khuruj (keluar berdakwah). Pendangkalan makna jihad ini amat disukai oleh musuh-musuh Islam sehingga tidak melihat golongan ini sebagai ancaman kepada Barat. Mereka menetapkan bilangan tertentu untuk melaksanakan aktiviti mereka iaitu khuruj 40 hari dalam setahun , 4 bulan seumur hidup semua ini tentunya adalah bid’ah. Kerana dengan aktiviti tersebut mereka berharap ia akan bernilai ibadah di sisi Allah. Pemahaman mereka terhadap aqidah dan iman juga terlalu dangkal sehingga melihatnya terpisah daripada kehidupan harian apalagi meliahatnya sebagai asas cara berfikir dan worldview yang membentuk peradaban Islam.

Anonymous said...

Keenam, golongan Tabligh tidak memperdulikan permasalahan politik. Bagi mereka persoalan politik bukan sebahagian daripada agama. Mereka beranggapan bahawa perubahan masyarakat hanya mungkin dilakukan melalui dakwah secara tradisional; perjuangan melalui pendekatan selain dakwah termasuk politik dan pendidikan tidak akan membawa kepada kejayaan. Aku hairan, jika benar mereka ingin mengikuti Sunnah Rasul, maka seharusnya mereka tidak memisahkan agama dengan politik. Atau mengambil ajaran Islam yang bersifat spiritual sahaja dengan meninggalkan ajaran Islam yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Tindakan ini sama sahaja dengan beriman dengan sebahagian daripada Kitab dan mengingkari sebahagian yang lain. Nyata sekali sikap seperti ini ditempelak oleh al-Qur’an dan hanya akan mendatangkan kehinaan di dunia dan siksaan Allah di akhirat (al-Baqarah: 85).


Begitu jelas bagiku bahawa al-Qur’an ingin Islam dilaksanakan sepenuhnya termasuklah dalam ruang publik dan politik. Rasulullah s.a.w. menggagaskan perlembagaan pertama di dunia dan berjaya memimpin sebuah negara yang adil, bertanggungjawab dan makmur. Negara dan Tamadun yang diasaskan oleh Baginda dihormati dan disegani oleh raja-raja dunia. Praktik politik pada generasi awal Islam adalah contoh bagaimana sebuah pemerintahan yang adil dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan dengan berdasarkan kepada Islam dan bukan pemikiran manusia yang sempit. Semua itu perlu diikuti dan bukan hanya dibanggakan atau disembunyikan dalam lipatan sejarah. Dengan sistem yang menyeluruh dan holistik ini maka Islam dapat memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia dan menjadi agama rahmatan li al-‘alamin yang menjanjikan keamanan dan kedamaian. Namun sayangnya keunggulan sistem-sistem Islam ini dikhianati oleh umat Islam sendiri yang sengaja menutup mata dan membutakan hati dari melihat dan mengkaji khazanah-khazanah yang ditinggalkan oleh para pendahulu mereka.


Pesanku untuk teman-teman dalam jemaah Tabligh agar jangan menjadikan Tabligh sebagai akhir pencarianmu tetapi jadikanlah ia awal pencarian yang dapat membawa kepada penyucian diri dan sebahagian daripada usaha untuk mencontohi Rasulullah. Jika kita buka minda, kita akan nampak banyak lagi tanggungjawab yang perlu dipikul. Alangkah baiknya jika usaha yang dilakukan oleh jemaah Tabligh, dengan jumlah mereka yang begitu ramai, disalurkan dengan tepat dan bijaksana. Tentunya usaha dan kegigihan mereka akan dapat memberi kesan yang besar terhadap pembangunan dan pemberdayaan umat Islam di zaman ini. Namun kerana ketertutupan minda mereka dari menerima pandangan-pandangan yang lain dari yang selalu mereka dengar maka selamanya mereka tidak berupaya memahami masalah sebenar umat ini. Oleh itu, keikhlasan dan kebaikan peribadi sahaja tidak cukup untuk menjadi seorang Muslim yang sejati. Banyak lagi prasyarat dan kriteria yang perlu dimiliki untuk menjadi hamba Allah sekaligus khalifahNya di muka bumi ini.

Wssalam...

Anonymous said...

Kalau "jemaah yang dinamakan Tabligh" ini sesat; kenapa ALLAH nak pelihara mereka lagi;kenapa ALLAH tak matikan je mereke semua dari terus merosakkan agama ALLAH? kalau mereka ni kolot sebab tidak menggunakan teknologi yang ade dan suke bermujahadah?;kenapa? ALLAh tak de kuase ke nak tak bagi internet kat Nabi Muhammad supaye senang sikit keje dakwah, tak payah nak malu2 muke kene pangil gile, kene baling batu, pergi rumah ke rumah jumpe orang; baik Nabi Muhammad main facebook je, senang seluruh umat masuk islam. kenapa ? kite nie mulia sangat ke tak payah jumpe orang, malukn muke kite mcm mne nabi muhammad malukn muke baginda ; ALLAH lebih mengetahui

Anonymous said...

salam

Anonymous said...

hujjah standard budak tadika...kenapa Allah tak buat mcm tu? kenapa Allah tak cipta itu dan ini? dll.

nasihat saya,bila kita jahil maka bertanyalah kpd org yg berilmu.akuilah kejahilan kita.sila baca hujjah bekas karkun tabligh dlm blog:

http://jamaluddinab.blogspot.com/2011/02/taubat-si-jemaah-tabligh-1-adab-tidur.html

ada 12 siri

Anonymous said...

Assalamualaikum..ana nak iklan..26 mei 2012 ni ada khatam munyatul musolli oleh Tuan Guru Hj Abdur Rouf Pondok tampin..kalau anta nak tanya ana tentang tabligh jumpa ana di program tu di Pejabat Agama Islam Daerah Tampin mulai jam 8pg hingga 5ptg..kita bleh muzakarah sambil pekena teh/kopi dengan tuan guru.. insyallah segala kekusutan akan terlerai dengan izin Allah jua.. Jazakumullahu Khairan Jaza

Anonymous said...

Assalamualaikum..ana nak iklan..26 mei 2012 ni ada khatam munyatul musolli oleh Tuan Guru Hj Abdur Rouf Pondok tampin..kalau anta nak tanya ana tentang tabligh jumpa ana di program tu di Pejabat Agama Islam Daerah Tampin mulai jam 8pg hingga 5ptg..kita bleh muzakarah sambil pekena teh/kopi dengan tuan guru.. insyallah segala kekusutan akan terlerai dengan izin Allah jua.. Jazakumullahu Khairan Jaza

Alif 0173965268

Anonymous said...

apa kata anda komen artikel tabligh sesat dlm blog ini

http://urusanulama-hl.blogspot.com/

Jamaah Tabligh said...

Semua tuduhan sudah kami jawab di www.jamaahtabligh.tk

Anonymous said...

cam mana pulak fatwa sesat tabligh di blog ini:

http://jamaluddinab.blogspot.com/2011/02/kenali-jemaah-tabligh.html

ini pengakuan bekas karkun besar tabligh yang insaf dan telah bertaubat

Anonymous said...

setelah membaca blog www.jamaahtabligh,saya tidak temui apa2 jawapan yang mampu menjawab kesesatan jemaah tabligh dari blog
http://urusanulama-hl.blogspot.com/

fatwa sesat tokoh tabligh tahun 1900,fatwa sesat tabligh tahun 1965 dan tahun 2007 oleh NU pun tiada jawapan dlm blog tersebut.

pendustaan jmaah tabligh keatas sejarah islam spt yg didedahkan oleh bekas karkun besar tabligh dlm blog http://jamaluddinab.blogspot.com/2011/02/taubat-si-jemaah-tabligh-6-fitnah-atas.html

juga gagal dijawab oleh org tabligh.oleh itu jelaslah bahawa jemaah tabligh SESAT LAGI MENYESATKAN.

Anonymous said...

zulfi lombok.......
saudariku ada salah total menganggap diri paling benar haya allah yang paling tau siap ya g sesat selama allah tidak di sekutukan maka besar harapan dosa manusia diampunkan anda menganngap diri anda tuhan sehingga berani menyesatkan orang yang i'tikaf,solat,puasa

Anonymous said...

jangan saling menyalahkan..
mari qt tingkatkan ukhuwah islamiyah..
pertanyaan tuk zaman ini cuma satu?
dimanakah para pengikut sunnah rosululloh berada saat adzan itu dikumandangkan..
apakah masjid d bangun hanya untuk simbolisme islam,,yg pada kenyataannya sepi jamaah,,alias sama2 tertidur?
memakmurkan masjid adalah sunnah rosululloh,,knp qt tdk pernah memperhatikan itu?
qt sibuk dg dunia qt?
qt gemar berdebat dg mengandalkan ilmu yg qt punyai,,walau qt tau tau muslim adalah saudara?
inilah yg membuat islam terpecah..dan akan menjadi bahan tertawaan buat mereka yg non muslim...
satu tuhan dan satu nabi,,,jayalah islam
anggap khilafiyah adalah bumbu penyedap dalam islam..
cz kebenaran hanyalah milik allah aubhanahu wa ta'ala semata...
salam islamiyah!

Anonymous said...

salam. bismillah, amma ba'..saudara /saudari semua, saya juga pernah mengikuti jemaah tabligh ini walaupun tak lama/selalu/istiqomah. saya tak bermaksud mengatakan jemaah ini sesat atau tidak kerana saya tidak ahli dalam bidang fatwa. Apa yang saya ingin katakan di sini ialah kekurangan dalam pendukungan prinsip yang paling ketara dalam jemaah tabligh ini. iaitu:
a) tidak berdakwah kepada bukan Islam kerana mengatakan umat islam belum sempurna-Nabi dan sahabat dulu sampaikan Islam kepada semua orang walaupun Islam teramat lemah dan kekurangan dari semua segi (permulaan Islam terutamanya).

b) tidak berminat dalam mencari ilmu selain dari lingkungan jemaah sahaja.

c) Bersumberkan kitab fadail amal yang ada mengandungi hadith dhaif. maudhu' dan tiada asal(memang terbukti)

d) Berikhtiar hanya untuk membesarkan jemaah sahaja melalui prinsip tabligh yang dibawakan sahaja.

e) Tidak campurtangan dalam lain hal contohnya politik melainkan ibadat sahaja sedangkan nabi dan para sahabat berbuat lebih dari itu kerana kita diseru mecampuri urusan Islam keseluruhannya kerana Islam ini lengkap dan melengkapi(seperti yang nabi contohkan).

f) Tidak ambil risiko-maksudnya seru manusia kepada baik sahaja dalam masa yang sama tidak cegah orang buat mungkar-sedangkan setahu saya Nabi dan para sahabat buat dua perkara itu serentak sebab itu Nabi dan sahabat berdakwah penuh risiko.

g) dalam amalan khuruj itu tidak ditekankah unsur menambahkan ilmu di dada. hanya perkara yang sama dipelajari bertahun-tahun sehingga bertahun-tahun keluar khuruj namun bacaan quran dan hal-hal lain (agama) masih banyak yang kurang.

h) ahli jemaah tidak mahu join majlis ilmu yang diadakan yang diadakan oleh pihak lain.

i) dan lain-lain

setakat itulah pandangan saya terhadap jemaah ini.jemaah ini ada kekurangan. namun mengatakan sesat saya tidak berani kerana saya tiada ilmu tentang itu. Mungkin ada yang mengatakan jemaah ini sesat berdasarkan bukti dan dalil yang dikemukakan pada jemaah Tabligh yang di luar sana jangan cepat melenting, terus buat kajian demi kajian, tambahkan ilmu agama di dada barulah cahaya terang datang, kerana bagaimana kita mahu bercakap (beri fatwa sesat atau tidak) kalau kita tidak ada ilmu, di samping berdoa agar kita diberi petunjuk pada jalanNya. Hakikatnya hanya Allah jualah yang tahu.WuAllahu 'a lam. Eman

Asnawan Irza said...

YA ALLAH,, AMPUNILAH DOSA2 KAMI SEMUA, ENGKAULAH YG MAHA SUCI, ENGKAULAH YG MAHA BENAR, SEMUA KESALAHAN DATANG DARI DIRI KAMI YG HINA, jauhkan kami dari perpecahan ini, berikan kami petunjuk kpd jalan yg LURUS yaitu jalan orang2 yg ENGKAU beri nikmat,,, amin

Asnawan Irza said...

YA ALLAH,, AMPUNILAH DOSA2 KAMI SEMUA, ENGKAULAH YG MAHA SUCI, ENGKAULAH YG MAHA BENAR, SEMUA KESALAHAN DATANG DARI DIRI KAMI YG HINA, jauhkan kami dari perpecahan ini, berikan kami petunjuk kpd jalan yg LURUS yaitu jalan orang2 yg ENGKAU beri nikmat,,, amin

Sharizan said...

aku suka baca komen2 kalian. aku tidak bersetuju untuk menyatakan mereka sesat. tetapi amat bersetuju untuk menyatakan yg mereka ada kekurangan. islam itu indah, setiap kita atau jamaah tu tetap ada kekurangannya. yang pasti kita menuju kepada satu matlamat yakni menuju Allah.mencari keredaannya. sama2lah kita saling lengkap melenkapi d antara satu sama lain dari terus menghukum. jgn selalu memandang kekurangan sesaorang tetapi pandanglah kebaikkannya pasti kita beroleh kebahagian. seperti mekarnya bunga2 d taman. wasalam

ABU RaihaNah said...

kita semua kene taubat..
malam ni semua solat taubat.. solat hajat.. minta Allah tunjuk kebenaran.. kalau nak lagi tinggi doa sungguh2" ya Allah kalau usaha tabligh ini sesat kau hancurkan dari muka bumi..kalau ianya benar, ko tunjukkan kebenaran ya Allah..

ABU RaihaNah said...

kita semua kene taubat..
malam ni semua solat taubat.. solat hajat.. minta Allah tunjuk kebenaran.. kalau nak lagi tinggi doa sungguh2" ya Allah kalau usaha tabligh ini sesat kau hancurkan dari muka bumi..kalau ianya benar, ko tunjukkan kebenaran ya Allah..

mozaiz said...

saya memerhatikan komen yg berpanjangan semenjak dari may 2010 sehingga ke january 2013. apa pun jgnlah cepat kita mengecap sesat pada satu-satu jemaah itu, apatah lagi mendoakan kehancuran. lawak jugak bila baca debat online...namun diakui ada beberapa adab yg perlu diperbaiki oleh jemaah tabligh antaranya bila saudara berziarah, jika terdapat majlis ilmu di masjid/surau yg saudara ziarahi itu, hormatilah majlis ilmu tersebut dgn duduk sama mendengar. ini yg sering jemaah tabligh lakukan ialah mengasingkan diri, seolah-olah guru yg menyampaikan kuliah tersebut rendah martabatnya dari taskil, gash, bayan yg jemaah saudara nak sampaikan. itu adab org berilmu. kalau saudara dan jemaah saudara tidak mengambil-berat soal adab tidak salah dikatakan saudara tidak faham apa itu sunnah Nabi SAW.

Anonymous said...

Brother, I have been to Saharanpur, Deoband and Nizamuddin. I have been to madrasah and met their sheikhs, priciples and the maulanas in these places. I had the same doubt like you had but ever since I went there with a clear heart, Allah changed my perception about them. For you to learn deen, it can't be that cheap (by browsing through your browsers and other website). You have to sacrifice your time, money and yourself by traveling and see it by your eyes, hear it by your ears and then feel what your heart says. Hidayat doesn't come cheap. It comes with mujahadah when you have talab (eagerness to find out); tabieen will travel as far as Yemen to Shaam just to make sure one hadith that they learnt is correct. So, please, I urge you to make a sacrifice of your time, money and yourself to go there and learn exactly what they are all about.

Hamzah Zulbahri said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

Jgn suka cari buruk orang.
Apa yg jemaah tabligh buat adalah amalan agama, apa yg kita kena buat pon adalah amalan agama?
Agak-2 lah kan, Nabi kita ada ajar tak cari keburukan orang? Buat apa cari keburukan orang sampai kelubang cacing tak akan dtg kan faedah untuk kita, renung-2kan dan selamat beramal.

agus riyadi said...

seandainya di halalkn nyawa seorang muslim karena menghuhat kebenaran ,,,maka pertama kali yangh akan saya bunuh adalah orang orang yg menghujat jamaah tabligh ,,salah satunya adalah orng Salafi syetan

nanang lesmana said...

Bohong mana MUI mengatakan jemaah Tabligh sesat. Siapa yang berteman dengan orang Jahat, bukankah Salafi Yang lebih suka berteman dengan orang kafir (yang kekal diNeraka ) dari pada Akhli Bid'ah. Sejelek jelek muslim yang telah mengucapkan Kalimah La Ilaha Illallah, maka ia akan masuk surga. Dalilnya hadits Nabi dari Abuzar, riwayat Bukhari

Jangankan Istri Karkun IPB 7 kali atai Nagri Jauh. Istri Nabi saja ada yang nggak beres. Istri Nabi Nuh as, yang nggak taat pada suami, atau istri Nabi Luth.

“Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya: Golongan apa itu wahai Rasulullah?, Beliau menjawab: Apa yang aku dan sahabatku berpijak di atasnya”. (HR. At-Tirmidzi)

Golongan selamat tsb pasti memenuhi kriteria Alquran dan Hadits. Coba kita tandingkan dengan Hadits riwayat At Tarmidzi dan ayat Al Quran QS 103. Al ´Ashr

Masuk Surga itu ada dua cara. Cara pertama mampir dulu keneraka baru ke surga, Cara kedua, tanpa mampir ke neraka, langsung ke surga.

Amal sholeh apa yang pahalanya langsung masuk surga, dimana “Aku dan sahabatku” berada diatasnya? .Perhatikan Hadits berikut : ” Telah menceritakan pada kami Uqbah bin Mukram dan Nashr bin Ali: Telah menceritakan pada kami Salam bin Qutaibah dari Tu’mah bin Amru dari Habib bin Abi Tsabit dari Anas bin Malik berkata: bersabda Rasulullah: “Siapa mengerjakan shalat (5 waktu) dengan ikhlas karena Allah selama 40 hari berjamaah dengan mendapatkan takbiratul ihram, dicatat untuknya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan.” (H R.Tirmidzi)

Bebas dari Neraka, maksudnya langsung masuk surge. Maka golongan yang yang selamat tsb pasti, pasti, pasti dstnya pasti langsung masuk surga tanpa mampir keneraka. Mungkinkah “aku dan sahabatku” mampir keneraka ? Tetapi “Aku dan para sahabatku” tidak beramal saleh saja, Karena itu masih termasuk orang yang merugi, dan perintah Allah tidak habis sampai disana saja. Lihat alQur’an QS 103. Al ´Ashr: Yang tidak Merugi : Ber-Iman, Beramal Sholeh, Ber amar makruf nahi mungkar, Ber-akhlak. Ke empat tahapan tsb harus tercakup,dalam umat yang ingin selamat dan tidak merugi” Aku dan para sahabatku” beramar ma’ruf nahi mungkar. Nabi walaupun dikepung musuh sendirian beliau berani. Namun Akhlak beliau sungguh luar biasa, perlu dicontoh.

Pertanyaannya sekarang : Adakah golongan yang jemaahnya seperti “Aku dan para sahabatku”.Yang mampu Imannya lurus pada posisi yang benar, yang amalannya ikhlas, yang berani mengorbankan harta dan diri serta masa untuk agama, seperti “Aku dan sahabatku”. Dan Aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Sudahkah jemaah Golongan kita berakhlak ?Kalau sudah seperti “Aku dan para sahabatku” masuklah dalam jemaahku. Al-Jemaah.

Jadi yang satu golongan itu bukan golongan yang ada sekarang ini, tetapi setiap insan yang mampu seperti “Aku dan para sahabatku” diseluruh dunia dimanapun mereka berada, walau mereka sekarang telah berada di alam kubur, mungkin anda yang masih hidup sekarang ini atau yang kelak akan lahir nantinya. Mereka seperti “Aku dan para sahabatku” Maka mereka itulah yang masuk dalam golongan yang selamat.

Kenapa sekarang ada yang mengklaim golongannya yang selamat ? Mengkafirkan golongan yang lain? Sementara salatnya tidak berjemaah seperti hadits diatas, dan ada yang masih masbuk. Hmmm…, mungkin mereka belum paham, Posisikan sikap dan diri anda, mereka adalah saudara kita yang perlu kita doakan. Bukankah orang mukmin itu bersaudara? Saling doa mendoakan dan saling ingat mengingatkan?

Golongan kita yang sekarang ini hanya sebagai sarana menuju seperti "Aku dan para sahabatku””.
Bagaimana kita bisa mengamalkan Alquran dan hadits secara benar. Menunaikan kewajiban salat berjemaah 5 waktu, saling nasehat menasehati dan berakhlak.

Yang benar, ALLAH dan Rasul-Nya. Yang salah, adalah diri saya pribadi.

Anonymous said...

azam 4 bulan ipb scpt mungkin, doakan ye...

Abu Mukhlis said...

Salam semua. Saya pernah melibatkan diri dgn JT ni suatu ketika dulu. Walaupun khuruj selama 7 hari, namun tidak banyak yg saya dapat pelajari kecuali mengajak org lain ke masjid dan mendengar bayan.

Yg memusykilkan saya ialah kenapa JT spt tidak mencintai ilmu2 Islam dengan menjadikan kitab2 ulama2 muktabar sebagai rujukan selain drp kitab2 fadhail penulisan amir2 mereka?

Mengapakah tiada usaha memantapkan ahli2 mrk dr sudut ilmu2 fardhu 'ain, cara mengambil wudhu' & solat yg betul mengikut Rasulullah SAW, ilmu bacaan al-Quran yg betul dr segi makhraj dan tajwidnya, pendidikan anak2, isteri & keluarga Islam?

Mengapakah JT (di Malaysia) tidak berminat utk berdakwah kpd pelaku2 maksiat yg bertebaran di pusat2 hiburan, kompleks beli-belah, tempat2 maksiat yg lain, dan bukannya sekadar penduduk2 setempat yg dikunjungi mrk?

Mengapakah JT (di Malaysia) tidak berminat utk berdakwah kpd org bukan Islam spt yg dilaksanakan oleh Rasulullah SAW selama 23 tahun?

Mengapakah JT hanya menekankan "MENGAJAK KEPADA YG MA'RUF" & tidak menekankan usaha "MENCEGAH DARI YANG MUNGKAR"? Bukankah umat terbaik yg disebutkan Allah di dlm al-Quran ialah:
1. Mengajak kpd yg ma'ruf
2. Mencegah dr yg mungkar
3. Beriman kpd Allah?

Mengapakah JT tidak berperanan dalam "Menengakkan agama dan mentadbir (siasah-politik)dunia dengannya (agama) seperti yg dilaksanakan oleh Rasulullah SAW?

Saya terbayang jika seseorang yg selama ini tidak berilmu agama dan pelaku maksiat bersama2 dgn JT ini, katakanlah khuruj selama 4 bulan, saya takut beliau tidak akan bertambah ilmu agamanya spt yg saya nyatakan di atas kecuali fadhail2 kitab2 yg dibacakan kepada beliau. Kita perlu Ingat bahawa, Iman tanpa amal adalah dusta semata2, amal tanpa ilmu ditakuti sia-sia.

Saya berharap agar kita semua dapat membuka minda dan berlapang dada apabila ditegur dan tidak terlalu taksub kpd mana2 jamaah sehingga sukar atau tidak langsung mahu menerima kebenaran. Ingatlah bahawa "Yang HAK itu adalah dari Allah dan janganlah kamu termasuk dari kalangan orang yg ragu2."

Wallahu a'lam. Semoga Allah memberi kita taufik dan hidayahNya dalam mencari kebenaran, insyaAllah.

Wabillahi taufik walhidayah
Wassalamualaikum wbt.

Anonymous said...

Salam, Saya bukan org tabligh. Tapi saya rasa apa yg org tabligh buat adalah sangat baik kerana ia mengajak org mendekatkan diri kpd Allah. Teruskan kan usaha ini,moga kalian menjadi golongan yg beruntung. Cuma mana2 yg tidak baik tu cubalah tinggalkan,ditakuti org akan menjauhkan diri dari tabligh. Contoh2 yg tidak baik:
1. meninggalkan isteri yg dlm kesusahan tanpa nafkah
2. menetapkan keluar 40 hari, tidak boleh balik walau keluarga ada kesusahan. Kenapa mesti 40 hari? Kena ada flexibility dlm hal ini
3.Hanya menumpukan org2 yg telah pandai solat/berjemaah. Perlu keluar dan tumpu kpd masyarakat yg jahil agama, bukan islam dan kaw2 dimana mubaligh kristian aktif berdakwah.
4. Berpakaian. Jangan menetapkan cara berpakaian. Ini munkin ditakuti oleh sesetengah golongan dan menyukarkan mengajak kpd Allah
5. Jgn tidur didalam masjid (di bhg luar OK). Ini akan mengotorkan tempat ibadah
6. Jgn anggap himpunan di Dhaka itu terlalu mulia. Himpunan di Mekah itu lebih mulia dan perlu diutamakan.
7. Perlu ada juga program pengukuhan ekonomi ummah spt kumpulan Al Arqam buat.

Ahmad Iskandar said...

Assalamualaikum .... saya suka blog ni ... setiap perkataan yang anta tulis PASTI Allah SWT akan HISAB ... yeye... semakin byk prkataan, semakin lama HISAB ... Hisabnya mudah sahaja... BETUL atau TIDAK ...? APA BUKTINYA...?

Anonymous said...

Aku dok tertanya2 kenapa geng tabligh tempat aku mesti blah setiap kali ada pengajian...rupanya memang sikap mereka memulaukan majlis ilmu kecuali dari golongan mereka sendiri...

Anonymous said...

Assalamualaikum.. Akhi..ukhty..
sya mntan jama'ah tabligh, akan ttpi sya tdak mnyalah'n jama'ah tabligh..
k mnyalah'n JT sya mngamati semua kegiat'n yg ada pda jama'ah tabligh...
iyaa saya mngertii DAKWAH adalah kwajiban kta sbga umat muslim....
lantas apakah dakwah hanya d laksana'n d masjid saja ???????????????????, mnurut sya itu sngat mmpersempit lapang'n dakwahh !!

Mngapaa kta hrus mnjauhi dunia krna tkut dngan klalaian ????, bkan kah ALLAH mnyuruh'n kta tq mmpelajari'a agar kta mnjadi hamba yg slalu brsyukur kpda'a !!!!!!
ALLAH tdak mngkin mncipta'n ssuatu yg tdak ada manfaat'a !!!!

Lantas mengapa kta mlarang mereka bergelut pda profesi'a ????, bkankah mreka jga bsa mlakukan dakwah d bidang mreka masing2 !!!!

jazakallahu khoir..
Wasallammm...

Shaifulrizan epul said...

Jgnlah kamu memberat kan agama...ditakuti agama itu akan memberakant kamu..take a note..

Anonymous said...

Hanya ulama mufti sj boleh memberi hukum sesat /haram . jangn mudah mengatakan jemaah tablihg sesat sebelum bermusafir dg jem tablig selama 3 hari

Anonymous said...

Hanya ulama mufti sj boleh memberi hukum sesat /haram . jangn mudah mengatakan jemaah tablihg sesat sebelum bermusafir dg jem tablig selama 3 hari

moogeel kain said...

masyallah....
orng dekat sama allah kalian bilang sesat, sedangkat orng zina kalian bilang biasa

Anonymous said...

Fakta Sesatnya Akidah
Wahabi : Ibnu Baz,dalam kitabnya MajmuFatawa, jilid4, halaman 368, fatwa no.2331, Mengatakan:"Tinggi Allah
sama dengan tinggi Nabi Adam, iaitu 60 hasta...". Fakta Sesat Akidah Wahabi : Dalam Kitabnya Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Muhammad ibnu Shalih al-Utsaimin, Menyatakan :"Tentang Sabda Nabi : "Dia menciptakan Adam berdasarkan bentuknya", maksudnya adalah Allah SWT menciptakan Adam
seperti bentuk diri-Nya. Maka Allah punya wajah,mata,tangan dan kaki.Begitu juga dengan Adam,punya wajah,mata,tangan dan kaki..".(Ibnu Utsaimin: Syarhu Al-Aqidah Al-Wasithiyah li ibni Taimiyah, Dar ats-Tsuraya, cet.ke 1,jilid 1, hal.107, 293).

Anonymous said...

Nasib tak kenal bekas Suami engkau, boleh juga siasat sama ada engkau ni boleh dipercayai atau tdk, SEBAB BEKAS SUAMI ENGKAU TU MUNGKIN KENAL SANGAT PERANGAI ENGKAU...

Anonymous said...

kalau blh saye tanye..siape ke manusia yang paling pintar, yang paling baik, yang paling Genius,
kalau blh saye tanye...siape ke manusia yang paling memiliki ilmu serta kepahaman agama yang lbh tinggi dari langit dan lebih luas dari pada lautan...( Dia lh.." BAGINDA MUHAMMAD RASULULLAH SAW" )
tapi ap kerje ROSULL?????? IALAH : MENYERU MANUSIA KEJALAN ALLA SWT, TINGGALKAN KESENANGAN2 DUNIE, TINGGALKAN ANAK BINI, TINGGALKAN KERJEDUNIE JUGE,,, BARU AGAMA NI SAMPAI KEPADE KITE SEKARANG NI, BUKAN AGAMA NI SAMPAI PADE KITE LEWAT INTERNET/FACEBOOK ATAU DI BAWA ANGIN YANG KITE BUAT SEKARANG NI, SOK-SOK PULAK NAK DAKWAH PAKAI KEMAJUAN TEKNOLGI YANG KATE KITE CANGGIH BUATAN YAHUDI,,,,DI ZAMAN KITE NI MANE ADE TEKNOLOGI YANG CANGGIH JIKE KITE BANDINGKAN DENGAN JAMAN NABI...NABI NAEK KE LANGIT KE 7 DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN BUROKH DENGAN SEKELIEP MATE SAJE, NAH TEKNOLOGI CANGGIH AP YANG BISE KALAHKAN KENDARAAN NABI....
jadi kite semueni tkd ap2nye, sok2 nak betulkan umat islam dengan pakai politik pulak,politiknye nabi menyatukan umat untuk to'at kpd Allah SWT, politiknye kite sekarang ni kerane gilekan jabatan, tamak, serakah, rakus dengan tahte dunie,memecah belahkan umat,...LAH PANDAI BERHUJAH PULAK DENGAN MENGATEKAN ORANG SESAT,,,, BAGI SAYE...ORANG YANG DUDUK2 DIAM AJ DIRUMAH TULAH YANG BETUL2 SESAT TANPA KERUTKAN KENING DIE UNTUK KESELAMATAN SAUDARENYE, ORANG YANG TINGGALAKN ANAK BINI SERTA KESIBUKAN DUNIENYETULAH YANG BETOL2 DALAM RIDHO-NYA ALLAH....KALAU KAN FAHAM...COBELAH BERGERAK BERGABUNG DENGAN JEMA'AH YANG ORANG SERING SEBOT TABLIGH TU.....MUDAH-MUDAHAN ALLAH MENERIME TOUBAT KITE SEMUE...

Anonymous said...

taubat je la..abes citer..x bek men tuduh2..

Anonymous said...

assalamulaikum,

apa sibuk sibuk kata Tabligh sesat.... Akademi fantasia tak sesat ke?. Nyanyi lagu nasyid tengah padang ramai ramai dengan TPM tu ok ke?. sunnah ke?.

Nasihat saya...kalau taku sesat ...beli lah GPS....skrg banyak dipasaran dan murah pulak tu....

Anonymous said...

Asagfirullah... Suamiku karkun..sy slalu berdoa spy kami ditunjukkan jalan yg benar.. Dan entah mengapa tabligh semakin menyatu di hati kami.. Smoga ini jalan yg ditunjukkan اللّهُ.aamiin

Ahmad Dahlan said...

Salam... saya kepada semua saudara2ku yg se Agama,mudah2an luahan rasa ini mendapat keredhaan Allah dan sekiranya salah mudah2an mendapat pengampunanNya, InsyaAllah setiap hari dan waktu saya sentiasa doakan saudara terutamanya saudara2 kita yg memperjuangkan Agama Allah SWT.saya juga pernah ikut JT & jemaah yg lain (Jemaah selain JT), Kita sebagai hamba Allah yg dhaib harus mengakui kelemahan dan kesilapan yg ada pada diri ataupun pada diri jemaah masing2 tertamanya diri saya sendiri yg serba kekurangan. bagi saudaraku yg berjemaah JT mana2 hadis yg dhaib atau palsu, maka kita hendaklah berani menerima hakikat dan menolak kepalsuannya,jadikanlah hari esok adalah lebih baik daripada hari ini,bagi jemaah yg jgn ambil jalan singkat untuk menyesatkan orang lain kerana perbuatan itu dimurkai Allah, nauzubillahi min zalik. Sendainya kita secara terbuka dan berlapang dada dg tegoran saudara2 kita yg lain ,maksud saya kita tidak terlalu ta assub kepada ulama yg memimpin kita, kita semua ikut Rasulullah klo ada dikalangan ulama tersilap (sengaja buat salah)kita tdk wajib ikut bahkan berdosa kita ikut, apa kata kita mendalami kita imam Alghazali dan kitab al hikam insyaAllah akan terlebih terserlah lagi kesalahan2 dan kesilapan yg telah kita buat sebelum ini. dengan harapan semoga Islam semakin Indah dan menyerlah dimata dunia dan tidak ada permusuhan dan kebencian diantara kita. amin

cinta tabligh said...

wahai saudara-saudariku !!teruskan belajar...dakwah dengan ikut tertib dan nasihat2 ulama atau eldest yang dipertanggungjawab dalam JT disamping itu dengar juga nasihat2 ulama2 yg tidak brkecimpung dlm JT dan betulkan niat, jangann kondem usaha2 saudara2 seagama kita yang lain.tapi yakinlah usaha yang JT buat adalah mirip usaha nabi s.a.w.

Unie Smada Masamba said...

tetap berjuang ..ok!

Anonymous said...

Assalamu'alaikum warhmatullah,

Semoga Allah beri kefahaman lebih kepada kita semua. Amin.

Semoga sebuah hadits ini menjadi renungan buat kita semua;

Rasulullah SAW bersabda;
"Jika umatku sudah;
1. Mengagungkan dunia, dicabutlah kehebatan Islam;
2. Jika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, diharamkan keberkahan wahyu;
3. Dan jika mereka saling mencela, jatuhlah mereka dari pandangan Allah SWT" (Al Hadits)

Semoga Allah berikan kekuatan kepada umat ini untuk terlepas dari ketiga musibah diatas.

Semoga Allah kekalkan kita dalam hidayah dan matikan kita diatasnya.

Wassalamu'alaikum warhamtullah

InsyaAllah 4 BULAN ...

Anonymous said...

assalammualaikum..
wahai sahabatku..jalan yg kau tempuh adalah jalan kefakiran dan kepapaan tapi agung krn itulah jalan yang pernah dilalui oleh para anbiya' dan mursalin..

terus...terus..teruslah berdakwah.. jangan patah arang bila engkau dihujat dan caci maki...

hanya ALLAH lah maha benar...
dan hanya ALLAH lah yg maha mengetahui...

sy pernah ikut jama'ah tablig beberapa kali selama 3 hari aja.. krn sy seorang pekerja.. dan alhamdulillah asbab mengikuti kegiatan kuruj dengan metode jama'ah tablig..sy yg dulu blm faham tentang diennul islam sedikit demi sedikit mulai faham.. mulai dari adab/cara masuk masjid, adab didalam masjid, adab keluar masjid..adab tidur dan bangun tidur, adab makan, dan lain-alin.. pokoknya fuul berbicara masalah agama.. yg semuanya berdasarkan sunnah rasul SAW..klo ada yg bilang ikut JT hanya pake kitab fadilah amal aja..itu tidak benar krn saat sy keluar walaupun hanya 3 hari setiap bulan..sy dianjurkan juga membaca dan mempelajari kitab ulama2 yg termasyur..

sy sangat bahagiah bisa ikut dalam dakwah ini krn bisa ketemu dgn ulama2 besar penghafal hadist dan ulama2 yg sangat alim..yaitu ketiks sy mengikuti ijtima'i dijakarta..

sy juga merasa sangat bahagiah krn sy dapat mengeluarkan sebagian harta dan korbankan waktu untuk sedikit berjuang dijalan ALLAH...

sy sangat sedih membaca hujatan dan makian orang2 salafi wahabi terhadap kerja dakwah ini.. apalagi mereka (salafi wahabi) ulama2 nya telah memfatwakan bahwa jama'ah tablig bid'ah dan sesat.. subahanallah...maha suci ALLAH kita kembalikan segala urusan hanya kpdNYA..

sy mau tanya kpd orsng2 salafi wahabi..kalaun anda bilang kami jama'ah tablig yg melakukan system dakwah dengan memakai kata KURUJ bid'ah dan sesat.. bagaimana dengan ulama2 anda (salafi wahabi) yg berdakwah melalui televisi dan bahkan punya chanel sendiri.. apakah ada dalil hadist dan al-qur'an yg membolehkan dakwah seperti itu..??? tolong jelaskan dailnya..??? dan klo tidak ada dalilnya berarti ulama2 anda (salafi wahabi) telah melakukan bid'ah..???

Anonymous said...

Malaikat maut ganggu ok ke ?

Anonymous said...

Cuba kalo JT tu bwak duit 5juta dollar lu rase mngganggu ke? JT bkn bwak 5juta dolar tp bwak bende yg lebih beharga dr dunia dan seisinye.

Anonymous said...

mengapa takut akan kesesatan jika itu jalan yg perlu ditempuh?wahai para ikhwanul muslimin...berdiri teguhlah kalian dijalan Allah..semua pertuduhan hanyalah langkah untuk meragukan kita...yang HAQ tetap HAQ.taat perintah ALLAH ikut cara NABI S.A.w..

Anonymous said...

ikutlah mana yang kamu suka tetapi jangan mengatakan sesat sesuatu perkara yang kamu tidak tau ujung pangkalnya.akhir kematian kita tidak tau allah merahmati kita atau sebaliknya.kalau rasa jt benar ikutlah,kalau rasa was was tinggalkan jt.jangan menghukum sesuatu itu sesat @ kapir takut terbalik kena pada diri kita tanpa kita sedari.usaha dakwah bukan pada jt saja tapi semua kita adalah pendakwah.

asrmarh said...

aku setuju dgn internasional media agency...

asrmarh said...

aku setuju dgn internasional media agency...

asrmarh said...

aku setuju dgn International Media Agency...komen 2010..

bukan sebarangan org yg ada dlm JT...
kalau sesat dah lama bungkus JT ni..

Iskandar Arnel said...

Asyik juga membaca tulisan orang yg baru bisa menulis, persis seperti anak-anak SD (Sekolah Dasar) kelas 1 yang hanya memuat semua yang diingatnya tapi tanpa rujukan dan analisa yang cerdas. Kasihaaaaannnn... Nggak ada kerjaan lain ya...?

Anonymous said...

asalamualaikaum
sahabat,

ana ada soalan
mohon penjelasan ye, sebab ana ni manusia yang kurang ilmu nya

1.jemaah tabligh di kawasan saya sering menggunakan kitab muntakab hadith dan fadail amal, dan persoalan nya mengapakah mereka ini tidak menggunakan kitab yang lebih sahih hadisnya seperti kitab sahih bukhari, al muwatta, atapun hadis 40 imam nawawi?

sekadar bertanya......

Anonymous said...

Walaupun saya bukan orang Tabligh tapi saya tetap mengatakan jemaat ini amat baik untuk menjadikan kita lebih baik sebagai orang Islam......

Anonymous said...

Sebelum ini saya memang pernah mendengar berbagai macam kata2 negatif tentang JT. Tapi di hati kecil saya tetap menngakui kebaikan JT kerana pengorbanan ahli2 mereka dalam mengajak umat Islam berjemaah di masjid......

Hinggalah pada satu waktu anak saya meminta kebenaran untuk menyertai JT di kampusnya. Saya ragu untuk membenarkan kerana sebelum ini banyak cakap2 negatif tentang JT. Tapi dalam pada itu saya terfikir daripada anak saya bercampur gaul dengan Mat2 Rempit dan orang2 yang liat sembahyang maka lebih baik saya izinkan anak saya join JT.
Kesannya luar biasa.....jika dulu anak saya agak liat dalam bersolat (walaupun di rumah!)tapi sekarang agak lain. Jika dulu solatnya selalu bertangguh, ada kalanya sudah mahu habis waktu baru mahu bersolat, tapi sekarang anak saya mampu bersolat di awal waktu! Bahkan dia lebih suka bersolah jemaat di masjid hampir pada setiap waktu tidak kira sembahyang di siang hari mahupun di sebelah malam. Sedangkan saya kadang2 pergi solat di masjid, dan kadang2 solat di rumah! Nampaknya anak saya telah mendahului saya dalam ibadat solat ini.
Di samping itu dalam sebulan dia akan keluar 3 hari di mana2 masjid yang saya sendiri pun tidak tahu. Bila saya fikir2 iktikaf anak saya di berbagai masjid sedangkan saya tidak pernah beriktikaf di mana2 masjid kecuali di masjid kampung saya......
Kesimpulannya saya berani mengatakan janganlah kita berani2 menuduh sembarang pada JT ini kerana kebaikannya amat ketara berbanding kita yang tidak menjadi anggota JT........

Rose Collection said...

Ana setuju bro...

Anonymous said...

itu adalah sindiran pedas bagi yang mengetahui hakikat hidup.

Anonymous said...

jadi, itulah tugas anda. meluruskan yg mana senget barisannya.

Anonymous said...

masih teringat kata-kata Guru sufi saya yang mulia. "Seandainya semua manusia didalam dunia ini mengatakan engkau sesat, berbahagialah dan teruskan perjalanan rohanimu. Tetapi jika yang SATU itu mengatakan engkau sesat, AWAS kau!". Jangan kita suka mengatakan orang lain sesat. Boleh jadi orang yang kita tuduh itu benar dan kita yang menuduh inilah yang sesat kerana kita tidak tahu isi hati mereka dan niat mereka. Ubat untuk kita, 'bersangka baik' pasti DIA akan memberikan jawapan. melihat pada sosok luaran sahaja adalah dilarang keras bagi yang mahu membersihkan hati.

Anonymous said...

Syaitan itu banyaknya dari kalangan sosok manusia kerana Syaitan boleh berupa-rupa, bermuka-muka. orang Arif suka mengunyah makanan lama sebelum menelan. Tapi syaitan kunyah sekali terus telan. Jadi bila yang ditelan itu tak sedap, terus melenting tanpa mahu mencari cara untuk menyedapkan makanan. Berbeza dengan orang arif, perbuatan mereka adalah sebaliknya meskipun memerlukan masa dan usaha yang sangat lama dalam mencari cara untuk menyedapkan rasa.

Sha said...

Bro,

antara media prima dan jemaah tabligh, yg mana lebih batil?.

Ko sendiri berada di tempat yg bernajis, macam nana kau nak menilai najis.................

Anonymous said...

Janganlah kekecewaan pribadi rumah tanggamu engkau lampiaskan kepada jt yg akhirnya dijadikan kambing hitam...mengajak beribadah apakah itu bid'ah? Masih banyak maksiat maksiat yg lain yg perlu diurus...kenapa malah orang syiar islam diprotes? Aneh kau ini...

Da'ie said...

Sila bandingkan akhlak remaja yang mengikut Da'wah Tabligh dengan akhlak remaja yang tidak mengikut malah menghalang Da'wah Tabligh.
[-] Remaja yang solat 5 waktu di masjid = JT
[-] Remaja yang memakmurkan masjid + JT
[-] Remaja yang bergotong-royong di dalam aktiviti amal masjid = JT
[-] Remaja yang ziarah dari lorong ke lorong, pintu ke pintu = JT

|||Anda jawab di sudut hati sudah memadai.

Anonymous said...

Subhanallah apa yg diuraikan diatas , wallahi demikianlah sebenarnya jamaah tablig
Kelemahan terbesar dari karkun/masturoh (jt) adalah malas belajar dengan baik (taqlid buta). Andai mau baca buku rujukan jt …fadloil amal,kisah sahabat dll, dg ikhlas (disertai berdo’a untuk dimudahkan Allah melihat kebenaran ) dijamin banyaaaak syubhat (alhamdulillah cara ini yang kami tempuh/juga khuruj yg katanya dg cara ini Allah fahamkan agama ?????? ber ulang kali kami khuruj kok makin ngak jelas !! )
Dengan berharap dapat mengetahui bagaimana beribadah yang benar sesuai Sunnah Rasulullah, kami ikut JT.
Suami tiap th khuruj 4 bln IPB (7 kali) ,hidmat di Nizamudin , 4 bln negri jauh (Amerika). Masturoh 2 bln ke IP , dibai’at di Nizamudin (oleh maulana Inamul Hasan). Makin banyak syubhat yg saya dapatkan ,saya tanya mana dalilnya dari Al-Qur’an dan Sunnah tentang perintah khuruj itu yg konon katanya sifat utama para sahabat (sahabat juga khuruj ) ???.Betul sahabat juga khuruj tapi sahabatnya maulana ilyas bukan sahabat rasulullah hehe…selama ini kami tertipu…teganya mereka naudzubillah mindzalik. Bukannya jawaban yg kami dapatkan tapi kemarahan (pasti tidak dapat menyebutkan dalil krn memang ini adl da’wah ala maulana Ilyas).
Niat baik dan semangat saja tidaklah cukup, tapi harus dimulai dengan mencari ilmunya sebelum kita beramal.
Seyogianya seorang mu’min itu tidak sekedar berbicara , berpendapat tanpa dasar , apalagi urusan AGAMA .
Take time untuk membaca , belajar merenungi , ukur capasitas diri .Kalau tidak paham , lebih baik bertanya , lebih banyak lagi mengkaji kitab-kitab para ulama salaf (para sahabat Rasulullah ,tabi’in , tabi’ut tabi’in dan yang mengikuti mereka) menelaah bagaimana pemahaman mereka , bagaimana praktek mereka , sehingga kita tidak tergelicir dalam memberikan pandangan yang menyesatkan dan berlepas diri dari apa yang mereka amalkan.
Allah berfirman :”…. Diantara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada-Nya hanyalah para ulama…. (Al Fathir 28) .
Semakin berilmu…mereka akan semakin takut pada Allah…..mereka akan semakin tawadhu…..mereka akan semakin berhati-hati dalam menggunakan lisannya….menjaga tangannya, menjaga hatinya…semoga Allah memasukkan kita menjadi seorang diantaranya , amin

Anonymous said...

Hendaklah kita bertaqwa kepada Allah, wahai saudaraku. Jangan mengkhianati Allah, Rasulullah, Al-Qur’an dan kaum muslimin. Jangan kita menipu orang awam. Jangan mengukur urusan apapun semata-mata hanya dengan perasaan kita, sebab dienullah sangat terang benderang, malamnya sebagaimana siangnya, tidak akan ada yang menyimpang darinya sepeninggal beliau shalallalahu ‘alaihi wa sallam melainkan orang yang pasti binasa.
Allah telah menyempurnakan dien-Nya, termasuk dalam hal ini ialah jalan dakwah. Ini merupakan perkara tauqifi, harus atas petunjuk Al-Qur’an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salafush shalih. Sedangkan apa yang tidak sesuai dengannya, maka ia adalah bid’ah dan kesesatan, sekalipun namanya dipoles dengan apa saja dan biarpun memamerkan berjuta dalih. Apakah kita tega untuk menyatakan sesat orang yg memang telah disesatkan oleh para ulama kaum muslimin ?? apakah kita tetap lebih mendahulukan “perasaan kita” dr pd “ilmu” yg menerangkan siapa mereka sebenarnya??.Apakah kita ragu untuk membela Agama Allah dari kerusakkan yg mereka lakukan??Ataukah kita malah menyalahkan orang yg menerangkan tentang kesesatan mereka??
Yuuuu belajar masalah agama,masalah tauhid,syirik,sunnah ,bid’ah ,sirah nabawiyah yg shahih dst .
semoga Allah memberikan hidayah kepada kita .semoga Allah mengampuni kita dan menuntun kita diatas Al-Haq
Wallahi tidak ada niat kami selain mengingatkan kami dan juga anda sekalian jangan sampai sesat dan menyesatkan
Sering membaca tulisan tulisan para tholabul ilmy ataupun artikel artikel dari para ulama . Biasanya kalau tulisan tersebut mengenai bantahan bantahan dan nasehat buat para mereka ahlul bid’ah dan ahlul ahwa.. pastilah ada komentar komentar menyertai tulisannya…Menelusuri komentar komentar tersebut….. Subhanallah terkadang tidak habis fikir mengapa manusia begitu mudahnya mengotori tangan tangan mereka hanya sekedar untuk berkomentar tanpa pemikiran ilmiah dan bermanfaat. Ini seperti membuka aib bagi dirinya sendiri, mempermalukan dirinya sendiri dan mengumumkan pada dunia alangkah jahil, bodoh dan naïf dirinya

Anonymous said...

Orang yang melakukan perbuatan bid’ah, pada hakekatnya sedang menodai ajaran agama islam, merendahkan agama islam,.. dan ini bukan membawa kepada kebaikan, justru membawa kepada kehancuran islam, Maka para pembuat ajaran baru itu secara langsung atau tidak langsung telah mensejajarkan dirinya dengan pembuat syariat ini, yaitu Allah,.. sungguh nanti Allah akan mengadzab dengan adzab yang pedih terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut, jika pelakunya tidak taubat dari hal tersebut,
Dan jika semakin banyak pelaku yang mengamalkan amalan tersebut, maka siksa pembuat amalan tersebut semakin bertumpuk-tumpuk,. sebagai balasan atas tindakannya,, na’udzubillahi min dzalik
-Terkadang diri ini perlu berdiri di depan cermin dan merenungi diri, Apakah patut seorang hamba yang masih sangat lemah tidak menguasai ilmu ushool of deen, paham bahasa arab saja cuma satu dua … tapi merasa cukup pintar memberikan komentar terhadap para ulama kibar.. terhadap para tholabul ilmy…tanpa rasa sungkan dan malu.Melihat mereka yang berbicara tanpa ilmu di bandingkan mereka yang berbicara dengan ilmu seperti melihat jauhnya langit dan bumi, perbedaan yang sangat kontras
Hawa nafsu telah membutakan kalian (wahai tabligi) sehingga menghalangi kalian dari mengikuti jejak generasi yang telah dipuji oleh Rasulullah dan dijadikan sebagai barometer kebenaran dalam memahami Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sikap seperti itu menggiring kalian untuk terus lebih mengedepankan logika ,kalian memahami Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak dengan apa yang diajarkan dan diamalkan oleh generasi salaf ,menggunakan nash-nash Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai tameng untuk melindungi penyimpangan dan kesesatan kalian.
Dengan cara meletakkannya tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan apa yang telah dipahami, disampaikan dan diamalkan oleh generasi as-salafush shalih. Segera bertobatlah sebelum ,Allah Subhanahu wa Ta’ala menyumpal pendengaran kalian dari mendengar, menutup hati kalian dari memahami dan menutup penglihatan kalian dari melihat kebenaran. Nauzubillah min dzalik

Anonymous said...

Bro hati2 wahabi dn syiah mmg xsuka tabligh.

Muhammad Hazim said...

buat dakwah cara Nabi bidaah,dakwah FB ok????byk2 istighfar la

Anonymous said...

Banyak kejanggalan2 ajaran tabligh. Contoh kecil, ~> tidak perlu bekerja mencari nafkah, yg penting duduk manis dirumah sambil sholat Dan zikir maka Allah akan mengirimkan makanan melalui orang lain.
Jelas sekali doktrin2 yg tabligh ajarkan menyesatkan. Menghabiskan kekayaan jemaahnya. Tidak sedikit harta orang habis untuk keperluan jemaah lain. Menyesatkan!!!

Anonymous said...

http://www.youtube.com/watch?v=md5JmxOORBI

Anonymous said...

http://www.youtube.com/watch?v=O_u-7kb4-8k

Anonymous said...

http://www.youtube.com/watch?v=LSG5QaNQn6c

Anonymous said...

http://drnasoha.com/2010/03/11/jemaah-tabligh/

Anonymous said...

alhamdulliah....

Zainudin bin ABu said...

Penulis blog ini... mengalami suntikan fitnah dari tanduk syaitan.... tabayyun kepada jemaah tabligh.. jika Allah belum beri faham atas usaha ini.. banyakkan istigfar.. jika tertendang keluar dari usaha ini.. fikir risau atas diri sendiri..akan azab Allah yg sedia menanti di alam kubur..

Anonymous said...

setiap niat dan perbuatan kita semua akan dinilai oleh Allah swt..

Anonymous said...

Keluar jalan Allah lah baru boleh baiki diri. Nak kenal Allah. Kena keluar dijalan Allah.

GioGio Giorno said...

Doakan penulis ini..
Allah maha mengetahui. Allah maha penyayang..
Allah sayangkan kita semua..
Doakan ana 40 hari tuan2..

Anonymous said...

tuan.. ini usaha para sahabat dan jangan kita jadi macam tuan ni.. tuan sanggup duduk dalam neraka kerana hina usaha nabi...

Anonymous said...

Hahaha macam2...lucu...lucu...lakumdi nukum waliyadin......

Anonymous said...

last komen...

Anonymous said...

Mereka yang benar-benar faham usaha dakwah adalah nabi-nabi dan sahabat-sahabat nabi saw. Semua ahli jemaah tabligh adalah pelajar usaha dakwah. Tentu ada kesilapan.

Kalau nak belajar limu agama belajarlah dengan ustaz yang mengajar di pondok atau madrasah. Jangan belajar dari pelajar yang sedang belajar dipondok/madrasah. Tentu ada kesilapan.

Kalau nak belajar usaha dakwah, belajarlah dengan ustaz di Markaz-markaz di malaysia. Contoh Masjid Sri petaling, kubang bujuk dan sebagainya. Kalau belajar dari ahli jemaah tabligh (bukan ustaz) tentu ada kesilapan.
Kerana semua sedang belajar.

Disini bukan tempat nya.

adambaik58 said...

nak kasi rating blog naik la tu. takde modal lain dah ke. blaja lagi dalam penulisan. cari fakta bukan auuta.

Anonymous said...

Saat minyak habis, saat tumbuhan tiada dapat dipetik, saat air bersih berhenti mengalir, saat kota2 kebanggaan coastal dilibas laut menaik akibat cecair kutub2,,,,, hamba ingin saksikan masihkah kita berdebat pasal ini. Indeed, we only will feel as human when survival is the only choice.... when d last harvestable breath on this planet runs out! Until then, i guess i should get used to our habbit of hating each other. We, indeed deserved tobe kicked from heaven.

Anonymous said...

Istighfar banyak2 bagi anda yang mengatakan jemaah tabligh ini adalah jemaah yang sesat..sedih saya membaca komen anda itu..semoga anda di beri kefahaman agama oleh AllahSWT..

Pada pandangan saya,jemaah tabligh ini satu jemaah yang mengajak orang kepada kebaikan dan tinggalkan keburukan dan kejahatan yang kita telah lakukan dulu..

Salah ke kalau kita ajak orang amalkan sunnah nabiSAW dalam kehidupan kita seharian? Sesat ke kalau kita ajak orang pergi solat berjemaah di masjid atau di surau? Sedangkan masjid dan surau itu tempat yang baik?..

SubhanAllah..saudara/saudari..buka lah mata hati..bagaimana pengorbanan nabi kita dan para sahabatnya..untuk mengajak orang jahiliyah dulu utk masuk islam?..dengan susah payah..dengan titisan airmata..dengan pengorbanan diri dan harta mereka..

Prof Dr Nasoha Saabin telah bersama dengan jemaah tabligh kini..dan beliau berada di Raiwind kebelakangan ini..
Kita ni manusia biasa saudara/saudari..terlalu banyak dosa yang kita lakukan..kalau pun sedikit salah nya tu..adat kita manusia..


Pesan saya,utk diri saya sendiri dan utk kita semua,jangan sesekali membuat fitnah,menuduh, memaki hamun di antara kita..nabiSAW tak buat pun benda tu semua..


Ada pulak mereka yg komen bagitahu dalam fadhail amal atau muntakhab ahadith banyak hadis dhoif..laa ilaaha illa llah..utk beramal dgn hadis yg dhoif tak mengapa saudara/saudari..jatuh haram ke?..bukan ke itu hanya dhoif yg bermaksud lemah.bukan nya hadis palsu..

Kita baca kitab2 tu..tujuannya utama kan kita nak dapat nur hadis tu..sebab hadis kan dari nabiSAW..apa2 yg keluar dari mulut nabi semua ada keberkatan..yg keduanya kita nak hidupkan semula sunnah nabi,bilamana ada wahyu atau sebagainya dari nabi maka sabahat semua berkumpul rapat2 mendengarkan setiap ayat yg keluar dari mulut nabiSAW..yg ketiganya..kan kalau kita menuntut ilmu tu satu fardhu yg dituntut atas setiap orang Muslim..jangan risau..berapa banyak kali kita baca kitab tu..sebab yg beroleh keberkstan,keampunan bukan orang lain,kita dan ahli keluarga kita juga yg dapat..kan molek tu..

Bagi saya, mereka yg memfitnah jemaah tabligh ni..berkemungkinan mereka2 ini menghadapi masalah peribadi atau masalah iman..sabahat nabi dulu nak dapatkan iman..susah saudara/saudari..terpaksa korbankan diri (keluarga yasir),korbankan harta(khadijah r.ha,abu bakr r.hu)..tapi kita..bila kena uji dgn ujian rumah tangga..kelam kabut tudung jari pada orang lain..dan lebih mentedihkan membuat fitnah pula..astaghfirullah alazim..ampun kan dosa kami ya Allah..semua ini silap kami..

Kalaupun jemaah tabligh bangun dari dengar pengajian di masjid atau surau..cuba2lah ialah diri kita..supaya bersangka baik dgn mereka..bukan ke suu'u zon tu berdosa..dah tak pasal2 berdosa..jadi sangka baik sentiasa pada semua orang..dan AllahSWT bersama apa yg kamu sangkakan..

Beriktikaf di masjid atau surau tu kan lebih baik..dari beriktikaf di disko,pub atau tempat2 maksiat..sepatutnya kita bersyukur jemaah tabligh iktikaf di masjid atau surau tempat kita..sebab mereka menghidupkan suasana malam dgn qiamul lail..sedangkan kita ni niamul lail..sepatutnya kita rasa malu dgn jemaah tabligh ni..malam2 mereka bangun diri kan solat..mengangis akan dosa mereka dan dosa orang yg tinggalkan solat..memikirkan ummat yg semakin jauh dari rahmat AllahSWT.. Allahuakbar..

Saudara/saudari..saya minta satu sahaja..lihat dgn mata iman..bukan lihat dgn mata syaitan..

Anonymous said...

Aslm...pandangan serta teguran yg memang berasas drp saudara/saudari yg mmg jelas mempunyai ilmu agama yg tinggi serta mmg jelas berpendidikan tinggi dari segi tulisan serta perkataan2 standard yg digunakan dlm memberikan komen anda tentang JT ini mmg ada kebenaranya.Memang benar dlm JT ini ada byk kekuranganya krn pengikutnya yg begitu ramai di seluruh dunia dr pelbagai mazhab. Dan sudah tentunya drp jumlah pengikut yg ramai tahap juta d seluruh dunia sudah tentulah ratusan ribu drnya tiada lah berilmu tinggi sbgmaimana diri anda krn mmg manusia ini tahap ilmunya tidak sama. Jgn lah hanya kerana itu tuan serta merta nak mengecop JT ni dakwah tanpa ilmu. Mengapa tidak anda sertai mereka serta tampungi kekurangan mrk dgn ilmu yg ada pada tuan. Sekiranya kita nak cari kelemahan sesuatu jemaah atau seseorg dimana2 pun pasti byk kelemahan serta kekurangan yg ada pd mana2 jemaah atau individu tiada siapa akan berjaya temui jemaah yg sesempurna sbgmana yg tuan mahukan spt dlm komentar tuan yg berjela2 itu. Pasti tidak pada waktu sekarang ini. Tapi yakinlah ia akan mencapai kemenangan serta kesempurnaan sptmana yg tuan mahukan suatu hr nanti.Biarlah mrk JT ini teruskan perjuangan mrk dengan serba kekurangan ini dlm mendakwahkan agama Allah. Tiada mana2 jemaahpun yg mampu berdakwah seandainya mereka terus menungu sehingga mrk sesempurna yg tuan mahukan barulah boleh bergerak utk berdakwah. Jgnlah kita ke masjid hanya utk mencari kelemahan umat islam serta segala kelemahan dan kesalahan mrk dlm beramal ibadah. Jgnlah hanya krn mrk tidak mampu utk berdakwah kpd org bukan islam
Kita terus komen bhy jemaah ini serba berfikiran sempit. Memang benar JT ini masih byk kekurangan dan masih tidak mampu utk berdakwah sehingga ke tahap yg tuan inginkan. Tapi bantulah mrk sertailah
Mrk dgn kelebihan yg Allah berikan kpd diri tuan agar JT ini mampu membina kekuatan dakwah serta menampung segala kekurangan yg ada pada mrk dengan kehadiran org berintelek spt tuan. Perjuangan dakwah ini adalah hingga ke akhir hayat hingga dunia kiamat, jd kehadiran semua umat Muhammad samada berilmu atau tidak adalah amat diperlukan agar segala kekurangan dpt kita perbaiki walaupun bukan serta merta atau sekarang tp In Shaa Allah kesempurnaan yg tuan maksudkan itu akan tercapai jua suatu hari kelak. Kemenangan pasti akan datang.Usaha dakwah dgn khuruj ini yakni keluar di jln Allah adalah suatu pelajaran yg tidak mungkin kita perolehi dr belajar dengan guru2 agama atau dr kitab2. Ia adalah pelajaran melalui pengalaman yg tidak dpt dipelajari dgn membaca..krn ia adalah sesuatu yg lain yg hanya akan kita fahami dr pengalaman keluar dgn mengorbankan masa dan harta kita di jln Allah. Salah satu dr rukun Islam ialah haji yg tidak mungkin diperolehi dgn belajar kitab atau dr guru agama tetapi dengan keluar menunaikanya d tanah suci. wallahu'aklam..

Anonymous said...

Diam semua!!!

layan neh...
https://www.youtube.com/watch?v=yARcLms1mBM

zecky said...

tabligh amal salah satu sifat rasullullah...secara berjemaah ape masalahnye...aku ni dari kecil makan kitab je...

Wali ciber said...

abc air bay campur

Wali ciber said...

memang sesat pun tabligh ni...orang lain jumpe pasar mlm,komplek,disco...tempat kojo...balik rumah bila time waktu solat...tapi puak tabligh gi masjid buet apo...sesat la tu...tak belajar kat ustaz jalan pulang...doa laj yo..agar kito tok sosat..mcm meko

Wali ciber said...

memang sesat pun tabligh ni...orang lain jumpe pasar mlm,komplek,disco...tempat kojo...balik rumah bila time waktu solat...tapi puak tabligh gi masjid buet apo...sesat la tu...tak belajar kat ustaz jalan pulang...doa laj yo..agar kito tok sosat..mcm meko

Anonymous said...

JT sangat diperlukan oleh kuasa-kuasa Barat untuk memperlahankan penubuhan negara Islam di Asia sebagaimana yang mereka pernah lakukannya di India. Di Malaysia mereka membawa umat Islam menjauhi kemenangan politik. Hebatkan?

Anonymous said...

Allah Taala Akan Bagi tuan2 paham insyaallah... amin..

Sofia Umairah said...

Asalamualaikum...saya sekadar nak kongsi pengalaman. Saya masturah,istri kepada Seorang Tabligh .sebelum Suami masuk Tabligh dia layan saya biasa Je,tp selepas d masuk Tabligh d Suami terbaik yg Allah hadiahkn untuk saya. Mungkin ANDA Ada yg fikir owh...ok..Suami d layan d baik,biasa la 2,tp hidup Rumah tangga mengikut sunnah Nabi S.A.W,sgt bertuah. Solat cukup waktu,solat sunat,solat berjamaah,makan cara sunnah Nabi,gan anak2,mersyuarat Dan berbagai2 la mengikut cara Nabi ..maaf la gan kata2 sy,Allah sebenarnya da Tarik nikmat Puan Dan bukan org yg terpilih Oleh Allah, dunia nie sementara ,Akhirat yg kekal. Jgn berharap pd mahluk,mohon petunjuk dr Allah..

Qalam Hazin said...

Apa kejadah korang semua ni.. Kalau ia pun nak berperang bergaduh.. Jom berperang berjamaah.. Jangan kat sini saja kiya berhujah menggunakan kata² yang didasarkan penipuan smata.. Apa yang penting.. Jika dipastikan jammah tabligh sekarang nang sesat belaka. Sbb tak ikut alquran hadis sunnah..

Anonymous said...

KESESATAN????? https://www.youtube.com/watch?v=yARcLms1mBM

Anonymous said...

Di manakah dalilnya ttg penetapan khuruj..sehingga seseorang menjadi wajib utk keluar 4 bulan dalam seumur hidup..apakah nabi pernah menetapkan begitu? Jika Ada sila nyatakan sejelas jelasnya. Jika tidak ada,manusia mna yg membelakangkn rasullulah saw dgn mengatakan begitu.pada haji wada rasullah saw telah mengatakan agama sudah sempurna.adakah anda cuba memperbetulkan ajaran nabi.kunci amal adalah ikhlas& iktiba..masalahnya jemaah tabligh taksub dgn maulananya sahaja& Dan berhujah tanpa dalil. itu adalah penolakkan ilmu terang terangan.Org yang beramal tanpa ilmu termasuk dalam org2 yg Sgt rugi kerana menyangka perbuatan mereka baik sedangkan tidak sedikit amalan mereka diterima kerana Di sebabkn membelakangkn Allah Dan rasul. jd kesimpulanya kita harus kembali bertanya, apakah yg nabi Sabdakan? apa benar nabi mengatakan begitu?

abdul halim ismail said...

..ada yang baik dan ada juga kekuranngan maka wajib menuntut ilmu dari kitab2 muktabar melalui guru2 mursid.Fahamilah agar kita dapat amalkan islam secara syumul.Membenarkan seluruh isi ALquran.Belajar jangan tergesa2,ikhlaskan diri,kenali diri,muhasabah diri,jangan ambil satu sudut ilmu saja,fahami ilmu usuluddin,fiqh,tasauf.
Manqotzz88 said...

Malaikat maut dtg waktu tidur awk menganggu ke.. malaikat maut tak kenal waktu sibuk ke waktu relex ke. Pandai la sndri mo fkir

seruling senja said...

Setuju...!!

seruling senja said...

Setuju...!!

Ihin Laa said...

Semakin kekalnya blog ni semakin tersebarla fitnah islam

Ihin Laa said...

Semakin kekalnya blog ni semakin tersebarla fitnah islam

Ihin Laa said...

Semakin kekalnya blog ni semakin tersebarla fitnah islam

Sukri Ghani said...

Moga si penulis dpt keluar 3 hari dulu....

Yetekuu:::My Life::My Story::My Choice said...

Sesat?? Sy selalu ikut keluar 3 hari.. sy juga pernah keluar 40 hari sewaktu sebelom bulan puasa smpai la seminggu sebelum raya... sy x pernah rasa tugas ini membebankn mana2 piham malah keluarga sy sgt suka jika sy ikut jemaah... kami x pernah mnyesatkn org setiap hari kami bsmbhyg berjemaah bersama, kami baca2 hadis nabi, kami berzikir, kami bercerita tentang kebesaran allah, kami berjumpa saudara2 seislam dan ajak mereka ke surai atau masjid, kami menjalinkn hubungan baik dgn org tempatan.. adakah kerja kami itu kerja yg jahat? Sesat?... sepatutnya mereka yg bz urusan dunia sibuk mncari harta.. balik rumah tngok tv kdg2 smbhyg dtinggalkn.. kan lebih baik ikut jemaah spy semua arahan2 allah dpt dilaksanakan.. mybe anda blkm mndapat hidyah... kami stiap hari cuba hidup berlandaskan alquran dan sunnah baginda... kami seimbangkn dunia dgn akhirat.. ramai jemaah tabligh ada yg cikgu, engineer, doktor, penyarah, bos dan mcm2 lagi.. sy sbg student x prnh rasa susah melakukan dua kerja dlm 1 masa.. sy x prnh abaikn pngajian sy dan alhamdulillah sy dh bjaya habiskn pngajian sy sbg farmasi sambil mngikut tabligh keluar dikala cuti...sy rasa seronok.. memang pda mula sy x suka sbb sy juga mcm saudara.. jahik tentang agama.. tp bila dh keluar 40 hari Allah masukkan rasa suka dlm diri sy... dan sy bsyukur krn allah memilih sy utk melakukan tugas yg mulia ini.. ig kita umat akhir zaman... kita adalah umat dakwah.. dakwah adalah tugas yg mulia krn dakwah asalnya adalah tugas para nabi dan dteruskn oleh sahabag dan akhir sekali adalah kita.. kalau saudara hina kerja tabligh saudara dh hina tugas nabi... klu x krn dakwah islam xkn berkembang... bersyukur la saudara bragama islam.. ini adalah hasil dakwah nabi dan para sahabt juga org2 islam....

Anonymous said...

Ahlia Z####

Assalamualaikum, saya pernah dengar kisah seorang alim yang tinggal di padang pasir. Apabila sekali seorang musafir bertemu dia lalu ingin memulakan bicara, dia tidak menjawab sebaliknya akan menuliskan jawapannya. lalu tanya musafir tersebut kenapa tidak menjawab (mungkin bisu) lalu ditulis lagi jawapan bahawa apa-apa yang dicakap akan menjadi perkara yang perlu diambil pertanggungjawapan keatasnya (dihisab). Jadi dia telah mengambil keputusan tidak mahu bercakap dan hanya menulis(maka pertuturan dapat dibataskan). Kemudian jawab musafir tadi "apa-apa yang dicakap akan berlalu begitu sahaja tetapi apa-apa yang ditulis akan kekal". Mendengar jawapan tersebut orang alim tadi terus pengsan. Jadi moral of the story adalah apa-apa yang ditulis kalaulah salah disebabkan ilmu kita yang cetek lalu dibaca oleh orang yang main ikut tanpa usul periksa maka padah akibatnya dan orang yang tulis itu tanggung dosa semua orang-orang yang salah faham dan menyebarkan salah faham tadi.Akhirat nanti susah!!!!.

Anonymous said...

Blogger ini bukanlah dari ahli sunah wal jammah tetapi berbau wahabi.

Harimau Malaya HM said...

Jemaah tabligh tak sesat sebab pihak polis Malaysia dulu pernah siasat jemaah tabligh sampai sanggup keluar 4bulan IPB. Sampai di sana, maulana seolah-olah tahu ada seorang polis yang menyamar dalam jemaah tabligh :) Maulana tu pun tanya, "Are you police?". Terkejut jemaah tabligh time tu. Last2 selepas selesai siasatan pihak polis sahkan Jemaah Tabligh bukanlah sesat seperti mana yang digembar-gemburkan. :) Subhanallah. Mudah2an Allah Taala mengurniakan hidayat kepada tuan. :) Ya kami akui memang ada orang jahil dalam jemaah tabligh tetapi itu tidak semestinya menunjukkan 'orang atasan' pun jahil. Wallahua'lam

Andang Makhdir said...

keliatan sekali kebohongan-kebohongan alur cerita penulis di atas.....
cepat-cepat tobat saudaraku InsyaAllah Allah akan memaafkannya.......
To. Saudara2ku di JT yuks mari tambah korban agar supaya Allah Bahagia Usaha para Rasul dan Nabi ada yg Warisi...... Moga Kita dapat Ridho dan Rahmat Allah SWT. Amin !!!

Anonymous said...

Bagi la contoh ape yg dhoif sangat dan palsu tu....ckp x de bukti la bro...kasi la bukti

Anonymous said...

berpinau pinau mata aku baca tulisan putih , background hitam ni... boleh buta woooo

Nordin Mohd Heak said...

ada 7 puak akan ujud sebelum kiamat.semuanya mengaku islam tulin....cari iman yang sebenar serta islam yg ikhlas.....

Anonymous said...

Memanglah sebab tak ada maksiat, tapi solat, tak ada hiburan tapi alquran, tak ada iblis tapi hadis.

matsom5247 said...

Semoga semua nya sihat belako, pada reality nye memang hidup manusia bagitu singkat kalau dibanding dengan masa yang telah berlalu untuk mencerdik fikiran dan masa yang akan datang .
Bayangkan minda bayi yg tahu bende asas saje , ibu nya bertanggung jawab membesarkan nye. Minda bayi tidak ade konsep ketuhanan.
Konsep ketuhanan yang saya telah fahami telah di cipta oleh minda manusia .
Itu sebab segala logik yang dibuat tidak dapat keluar dari kepompong menipu diri dan umat.
Logik yang digunakan tuhan pencipta . Boleh terima .
Tuhan tidak menyerupai apa zat pun .
Maha besar
Maha bijaksana
Segala maha hingga tak tulis .
Yang pelik umat memuja sa olah olah zat nya macam raja . Macam manusia . Bukan kah satu penghinaan kepada tuhan .
Ia lah Macam dulu dulu
Daulat tuanku
Sebut pangkat
Godfather
Yb
Pm
Sume orang ini kene ampu dan puja tiap hari
Kalau tidak mungkin leher kena pancung
Tak dapAt projek
Tidak dapat duit atau title datuk .
Lagi ramai orang sanjung dan bagi sembah lagi terjamin lah kedudukan ketua itu ,
Setiap kali nak kene laung tuhan itu besar , mintak ampun, doa ,
Maaf saya cakap pekak . Buta .pelupa kedekut dsb kah DIA saban hari kite kene kumat kumat
minta tolong atau bersyukur.
Tingkah laku yang di bayang kan akan berlaku di syorga dan neraka ke atas umat macam kelakuan sa orang raja manusia. Ini satu yang tidak logik . Nak buktikan dosa telah
Di laku kan jadi mcm mahkamah kat KL.
Tuhan itu maha segala nya dia straight away can give auto verdict lebih terer dari software pc.
Minda anda tidak ade ketuhanan mase tido pengsan dan gila dan nyanyuk dan semasa maseh kecil. Fikir lah minda mana logik nya

Al Fakir Abdurrahman said...

Hanya prihatin dan kasihan sama penulis. Ora paham tapi sok tahu. Sesama salafy saja berpecah belah dan saling menyesatkan, apalagi sama kelompok lain. Astaghfirullah.

ghulam husin said...

Kalaulah bukan kerana mereka ( jt ) majazan.. aku masih dlm murka Allah taala.. asbab mereka aku telah diberikan hidayah dan taufiq dr Allah. Jangan kau berani berkata sedemikian rupa lagi kalau kau tak pernah menginfakkan setitis air keringat kau dijalan Allah. Dalil dan nas utk usaha ini ( jt ) bagaikan pasir pasir kecil dilautan pasir, hanya mereka yang BUTA terhijab dr melihatnya. nasihat ku utk kau wahabi pelajarilah agama ini dari mereka yg mewakafkan diri harta masa mereka utk agama ini.

ghulam husin said...

Kalaulah bukan kerana mereka ( jt ) majazan.. aku masih dlm murka Allah taala.. asbab mereka aku telah diberikan hidayah dan taufiq dr Allah. Jangan kau berani berkata sedemikian rupa lagi kalau kau tak pernah menginfakkan setitis air keringat kau dijalan Allah. Dalil dan nas utk usaha ini ( jt ) bagaikan pasir pasir kecil dilautan pasir, hanya mereka yang BUTA terhijab dr melihatnya. nasihat ku utk kau wahabi pelajarilah agama ini dari mereka yg mewakafkan diri harta masa mereka utk agama ini.

Dino said...

Salam semua.. agama yg nabi saw ajarkan ini bukan utk di debatkan dan mencari siapa pemenangnya. Tapi utk di pelajari dan di amalkan. Agama yg sempurna apa bila mengikut cara yg di ajat oleh nabi saw.. nabi bersusah payah dalam menyebarkan agama.. tampa susah payah nabi dan para sahabat mungkin kita sekarang ini tidak beragama.. jemaah tabligh hanya menyebarkan agama ke seluruh alam.. inilah yg di lakukan oleh nabi saw dan para sahabat. 124.000 para sahabat kubur mereka bertebaran di seluruh alam. Hanya 20.000 saja di mekah dan madinah.. di zaman ini berapa ramai umat islam jauh dari Alllah? Berapa ramai umat islam tidak solat.. nk dakwah umat islam yg sesat ni pun masih x cukup jemaah utk berdawah. Mcm mana nk dakwah org kafir.. tapi dlm masa yg sama tahukah anda dah berapa benyak gereja di eropah bertukan menjadi majsid? berapa buah Markaz tabligh di As asalnya gereja...

Hamba Allah said...

Saya dan keluarga saya pulangkan apa sahaja yg bathil kepunyaan kamu

Presicion Agriculture said...

Alhamdulillah berkat diajak jemaah Tabligh
kembali kepangkal jalan
kini aku memiliki keluarga bahagia.

8 anakku hafiz alquran, alhamdulillah
semua anak yang soleh dan solehah.

Kami semua terus bergiat dalam dakwah
meninggikan kalimah Allah ke seluruh alam.

Hidup dan mati kami
masa dan harta kami

Hanya untuk Allah.
Agar kalimah Allah
Agar sunnah Rasulullah
tersebar dimuka alam ini.

sesatkah kami?


Meikey Nazreen said...

Wahai saudara islam ku, berhati2 la mnggunakan lisan kerana lisan sgt susah d jga. Lihat kembali komen anda dn fkir semula d mna silap anda. Jgn takbur dan riak atas lisan. Jgn dusta atas lisan. Jgn dusta atas kebenaran dn dusta atas kesalahan.d akhir zaman ni , sudah jelas dinyatakan hanya hadith dn Al quran jd bimbingan dn jga rujukan kita.crila guru yg mmpunyai ciri baik akhlak , baik adab , baik lisan dan baik amal ibadah . kerana surga hnya buat org yg sabar dn ikhlas . yg mmberi kebaikan mmbwa kita ke msjid mmberi hidayah adalah Allah swt . tak satu makhluk pun yg bisa berib smada jemaah tabligh atau karkun , atau Maulana , wahabi , ustad atau pun ulama atau wali . semua dri Allah . ada sglintir mnusia Allah pilih utk smpaikan kevaikan ini namun bkn lah brmksd bhwa dia adalah nabi krana nabi sda xda d jaman ini . Maka itulah jika kmu mnerima kebaikan smada dri ulama , ustad , jemaah tabligh buat research. Siapa ulama ni , siapa ustad ni , siapa jemaah tabligh ni . kerana Kebaikan Allah dtg dri plbagai bntuk bahkan dri musibah itu juga salah satu cara Allah beri kebaikan kepada kita . bkn hnya dgn dkwah . kena faham apa itu dakwah apa tu jemaah tbligh di mna asalnya , kena kaji dlu . sbb jaman skrg ni fitnah adalah bnda yg paling berleluasa . kn td dh ckp tbligh tu dri india ,admin dh jelas ckp crta asal usul tbligh. Yes salah stu sifat nabi muhammad saw adalah TABLIGH (MENYAMPAIKAN) . TP !!!!! TAHUKAH ANDA CARA NABI DAKWAH ? TABLIGH ADALAH SIFAT DAN DAKWAH ADALAH PERBUATAN. FAHAMI DN KAJI DLU YA. KITA MAHU DKWAH ORG TP LIHAT DIRI KITA BENAR SUNGGUH TERDAKWAH? KWLUARGA KITA? APA KITA SUDAH JAGA LISAN ADAB DAN AKHLAK KITA? JGN DUSTA . INSYA allah kita sma saling mengingati . kerana memperingati adalah satu DAKWAH YAKNI SIFAT TABLIGH(MENYAMPAIKAN) BKN DGN CARA AJAK KE MARKAS SEMATA2 .DRIPADA PBINDIA BNGLADESH PAKISTAN UTK SEMUA TU BAIK P MADINAH TURKEY MAKKAH . KERANA APA?? KERANA ADAB MEREKA DN TAMADUN MEREKA LEBIH BAIK KERANA NAI MUHAMMAD BERASAL DRI TANAH ARAB DN ASLI BANGSA ARAB BKN INDIA ATAU PAKISTAN ATAU BANGLA .

Anonymous said...

Mana ada paksaan untuk keluar khuruj 3 hari ke, 40 hari ke, 4 bulan ke. Smua berdasarkan kepada kesediaan dan keperluan masing-masing. Kalau dh ckup keperluan keluarga (yang ditinggalkan) dan diri maka keluarlah. Kalau tak cukup mana ada paksaan. Tiada daya dan upaya kita nie sebagai manusia, yang keluarkan pun Allah asbab dipilih, yang tidak keluar pun tidak berdosa.Yang ikut Tabligh pun bersyukur, yang tak nak ikut pun tidak ada kesalahan. Cuma Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, "Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak (manusia) kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.s. Ali Imran: 104).jadi siapa nak ganjaran ikutlah, yang rasa sudah cukup dengan amalan sendiri yang mampu masukkan diri kedalam syurga tak payah lah susah-susah ikut.Setiap amalan Allah janjikan kelebihan ganjaran dan pahala, didunia mahupun diakhirat. Siapa yang yakin dia akan beramal dan sebaliknya. Wallahua'lam..ampunkan dosaku Ya Allah

ilham said...

Semua ulama yg menyesatkan jemaah tabligh adalah ulama dari mazhab wahhabi.Wahhabi telah diisytiharkan terkeluar dr mazhab ahli sunnah dalam konferens ulama sunni yg diadakan ditashkent baru baru ini.Harap maklum.

Is Joe said...

segala.puji bagi allah tuhan sekalian alam..para jemaah tabligh korban diri,harta dan masa di jln allah swt..moga allah trima amal kami semua..teruskn berjuang sahabat semua..kita doakan moga mreka yg x penah berkorban..dpt sama2 korban..amin..

kenshin said...

untuk agama Allah anda takde alasan nk bermalas2an....JT dtg sambut je la walau tak kne masa....fkir utk Allah je

BOUNCER66 said...

Patut laa hang fitnah kata Tabligh nii sesat... Pasai Hang nii.. ngaji RMC Sekolah Penjajah Inggeris ( sekular piang2...) ; kaki bodek... jilat buntut Mat Saleh... paassstuu... Hang nii... Orang Kaki Ampuu Puak Nasioanalis UMNO ( bg Hang Akidah Sekular & Nasionalis tak sesat... yg sesat Org2 Islam yg Kaki Masjid... makmur Masjid.. Hai Hang nii jijik sungguh ) ;
bagi Aku Org Tabligh tak SESAT... yg SESAT tuuu... Pemilik Blog nii....
Satu hari Hang akan kena MUSIBAH... Insyaallah... ( pasai Hang dok fitnah Usaha Rasulsaw yg termaktub dlm Hadis Mutawattir akan lahir di Akhir Zaman yg akan menghidupkan kembali Sunnah2 yg sudah ditinggalkan oleh Umat Islam... Millaf Ibrahim... Safar 4 Bln .. Ayat 2 Surah At Taubah ).... Tabligh nii... dah hampir 100 thn begerak seluruh dunia... sampaikan Israel sendiri mengakui kebenaran Jemaah ini dgn membenarkan 3 buah Markas Tabligh beroperasi di dlm Negara Israel itu sendiri ( sebenarnya mereka amat2 takut dgn usaha Dakwah An Nubuwwah krn terbukti didlm Al Quran yg sesiapa yg cuba menentang @ memfitnah Usaha2 Dakwah Rasulsaw akan di azab & dihancurkan Allah sptmana Firaun...Namrud...Kaun Ard... Kaum Lut...dlll )
Kira2nya Mamat Pemilik Blog niii... lagi BERANI drpd Israel laaa... Insyaallah Allahswt akan BALAS PEMFITNAH yg MEMFITNAH Usaha Dakwah Rasulsaw.... ( samaada didunia @ diakhirat )

Anonymous said...

DIA NII... WAHABI UMNO....